Language: NOR | ENG

Helt ny bachelor i bioingeniørfag: - Dette har vi jobbet lenge med

Bioingeniør på laboratorium.

Høsten 2021 starter det første kullet med studenter på bachelor i bioingeniørfag. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Høsten 2021 kan du endelig ta bachelor i bioingeniørfag ved Høgskolen i Innlandet. 

- Det føles godt å komme i mål med noe vi har jobbet med over en lengre periode, sier Frøydis Deinboll Myromslien, instituttleder ved Institutt for bioteknologi på Hamar.

Studiet lokaliseres til Institutt for bioteknologi og studiested Hamar. Studieplanen er ferdig, og studiet ble i høgskolestyremøtet i november tatt med i studieporteføljen. 15. desember ga styret den formelle godkjenningen og akkrediterte studieprogrammet bachelor i bioingeniørfag. 

- Det har i mange år vært et sterkt ønske både internt og eksternt om å få et slikt studium. Takket være godt samarbeid med blant annet Sykehuset Innlandet og Hamar kommune har det endelig realisert seg, sier Deinboll Myromslien.

To kvinner utenfor en bygning.

Else-Berit Stenseth (t.v.) og Frøydis Myromslien har lenge jobbet for å få studiet på plass.

Dialog siden 2013

Vi må tilbake til 2013 for å finne den første formelle henvendelsen fra Sykehuset Innlandet til daværende Høgskolen i Hedmark, med forespørsel om oppstart av bioingeniørutdanning. Bakgrunnen var blant annet rekrutteringsutfordringer ved Sykehuset Innlandet.

- Vi har hele veien hatt et felles mål som gjør at vi står godt sammen. Det har vært noen utfordringer underveis, men vi har holdt ved målet og sakte, men sikkert kommet nærmere målet vårt. Nå ser vi resultatene av det gode arbeidet, sier divisjonsdirektør ved Divisjon Medisinsk service ved Sykehuset Innlandet, Randi Lilleengen Beitdokken.

Trenger stabil tilgang på arbeidskraft

Sykehuset Innlandet trenger stabil tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Lilleengen Beitdokken tror dette studiet kan bidra til at SI får flere dyktige bioingeniører fra HINN, både i praksis og når de har fullført studiet.

- Det er en mangel på bioingeniører totalt sett, og hos oss er det mange godt voksne som vil gå av med pensjon de neste årene. Vi er på vei inn i et generasjonsskifte. Dette studiet er et av flere initiativ vi har for å rekruttere flere bioingeniører, sier Lilleengen Beitdokken.

Randi Beitdokken.

Randi Beitdokken og Sykehuset Innlandet har lenge ønsket seg et studium innen bioingeniørfag. Foto : Sykehuset Innlandet.

Vil prioritere studenter fra HINN

HINN har sammen med NTNU Gjøvik inngått en strategisk samarbeidsavtale med Sykehuset lnnlandet som omfatter helse- og sosialfagutdanninger på bachelor-, videre-, master- og ph.d.-nivå. For bachelor i bioingeniørfag har dette betydning med tanke på praksisplasser. Sykehuset Innlandet er vant til i ta imot praksisstudenter fra andre bioingeniørutdanninger, men vil fra og med høsten 2021 prioritere studentene fra HINN.

- Dette er en stor og viktig utdanning med behov for mange praksisplasser. Sykehuset Innlandet har i dag noen praksisplasser fra andre utdanningsinstitusjoner, men vil si opp disse for å rette oppmerksomheten 100 prosent mot praksisplassene tilknyttet HINN, sier Lilleengen Beitdokken. 

Hun beskriver bachelor i bioingeniørfag som en grunnutdanning som er kjempeviktig for Sykehuset Innlandet, som på sin side vil bidra med kompetanse innen medisinsk laboratoriearbeid, i tillegg til å tilby praksisplasser. Lilleengen Beitdokken tror deres nåværende arbeidstagere også vil ha nytte av studiet.

- For Sykehuset Innlandet er det positivt at studiet ligger hos en aktør vi allerede har et godt samarbeid med. Vi håper også at studentene som er i praksis hos oss vil kunne være med på å heve kompetansen hos våre ansatte slik at vi videreutvikler oss. I tillegg vil våre ansatte bidra på enkelte emner som forelesere. Dette er en klar styrke i samarbeidet som vi er i startgropa med å planlegge.

God muligheter for jobb og videreutdanning

- Studiet skal være arbeidslivs- og samfunnsrelevant. Studentene som velger dette studiet kan gå ut i en spennende jobb etter tre år, enten hos Sykehuset Innlandet eller i bioteknologibedrifter. I tillegg er det mulig å gå videre på vårt masterprogram og ta et studieløp helt opp til ph.d. for de som vil forske og gå den veien, sier Deinboll Myromslien.

Hamar kommune er en annen aktør som har vært sentral i arbeidet med å få studiet på plass. Kommunen har hjulpet til med å løfte saken politisk, og vil trolig også bidra økonomisk i årene som kommer.