Language: NOR | ENG

Heldigital disputas

Heldigital disputas

Siri Wieberg Klausen disputerer 27.mars. Temaet for avhandlingen er, passende nok, digital undervisning i skolen. 

Siri Wieberg Klausens disputas fredag er historisk som den første heldigitale på HINN noensinne.   

Grunnet koronaepidemien og nasjonale restriksjoner er det begrensning på fysisk deltakelse under Siri Wieberg Klausens disputas fredag 27.mars. Publikum kan følge disputasen som blir strømmet direkte via Zoom.

Wieberg Klausens avhandling omhandler noe så aktuelt som digital teknologi i skolen. I doktoravhandlingen «  Fra kritt til programmering: En kritisk diskursanalyse av begrepet digitale ferdigheter i norsk utdanningspolitikk og i norsk videregående opplæring» gjør hun en analyse av et utvalg utdanningspolitiske dokumenter, intervjuer med faglærere og pedagogisk ledelse ved en norsk videregående skole og observasjoner av læreres bruk av digitale læringsverktøy i undervisningen.

For publikum

Det er første gang i historien Høgskolen i Innlandet avholder en helt digital disputas. Doktoranden, disputasleder og opponentene sitter i hvert sitt rom. 

Personer som ønsker å opponere ex auditorio bes kontakte ph.d.-leder Lise Iversen Kulbrandstad i pausen mellom første- og andreopponent på telefon 97 98 40 65.

Det blir gjort opptak av disputasen. Som publikum deltar du uten å bli med på opptaket.

Veileder for bruk av Zoom: 

  • Delta i Zoomklienten. For at det skal fungere, må alle deltakere laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis):  https://zoom.us/download. Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".
  • Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner
  • Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.
  • Nettverkskabel istedenfor wifi.Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.
  • Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til sevika.stensby@inn.no.
  • Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen, ved å trykke på «Join» eller ved å bruke lenken for å delta over.