Language: NOR | ENG

Heier holder Lektor Fjords minneforelesning

Portrett Tormod Heier

Tormod Heier, oberstløytnant og professor i statsvitenskap ved Forsvarets høgskole, holder årets Lektor Fjords minneforelesning. 

Tormod Heier, oberstløytnant og statsvitenskap-professor, er årets foreleser under Lektor Fjords minneforelesning onsdag 5.februar. 

 

Årets forelesning har tittelen «Et farligere Norge?» og holdes onsdag 5. februar på studiested Lillehammer. 

Tormod Heier har militær utdannelse fra Krigsskolen og Forsvarets høgskole, samt mastergrad fra King´s College London og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er i dag professor i statsvitenskap ved Forsvarets høgskole. 

I 2017 ble han tildelt  Ossietzky-prisen, en pris som deles ut av Norsk P.E.N. for fremragende innsats for ytringsfriheten.

Balansekunsten settes på prøve 

Temaet for foredraget er norsk sikkerhetspolitikk og hvordan naboskapet med Russland håndteres når Norge også skal være en god alliert med USA.

Når forholdet mellom stormaktene blir kjøligere, som etter den russiske Krim-anneksjonen i 2014, settes den norske balansekunsten på prøve. 

I dag er norske nærområder preget av en ny kald krig mellom USA i vest og Russland i øst. Heiers tema er hvordan lille Norge reagerer på dette.

Er det mulig å få mer sikkerhet ved å invitere flere amerikanske styrker inn i Norge? Eller vil dette fremprovosere russiske mottiltak som igjen fører til mer spenning og usikkerhet i egen nærområder? 

Lektor Fjords minneforelesning har sitt navn fra Dag Solstads romanfigur Lektor Fjord fra «Roman 1987». Mye av handlingen i boka foregår nettopp i Lillehammer.