Language: NOR | ENG

Har påvist 86-96 ulver i Norge så langt

Ulvevalper

Det er påvist ulvevalper i Østmarka i år. Foto: Viltkamera.nina.no

Det er dokumentert mellom 86 og 96 ulver i Norge, viser en foreløpig kartlegging Høgskolen i Innlandet har gjort for Rovdata. 

Det gjenstår fortsatt mye av vinterens kartlegging av ulv i Norge. Fra 1.oktober til 27.januar er det dokumentert 86-96 ulver i Norge, hvorav 50-53 kun i Norge, 34-41 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige og to med usikker grensestatus.

Resultatene i statusrapporten er foreløpige per 27. januar, og vil endre seg etter hvert som registreringsperioden går sin gang utover vinteren og ny informasjon kommer til.

– De aller fleste av ulvene er påvist i fylker med ulvesone i Sørøst-Norge, det vil si Innlandet, Oslo og Viken. Kun tre ulver er påvist i Norge utenfor disse fylkene, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Seks helnorske ulvekull

Det er så langt i vinter dokumentert at det ble født ulvekull i 2019 i de seks helnorske revirene Letjenna, Hernes, Kynna, Mangen, Aurskog og Østmarka, som alle er fullstendig innenfor ulvesonen.

I grenserevir er det så langt påvist fem ulvekull født i 2019. Dette gjelder Varåa, Kymmen, Magnor, Skillingmark og Rømskog.

Stortingets bestandsmål er 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Revirmarkerende par

I ytterligere fem helnorske revir er det dokumentert revirmarkerende par og det er i Spekedalen, Slettås, Ulvåa, Hornmoen og Deisjøen.

– Paret i Deisjøen i Innlandet fylke fikk valper i 2018, og det er relativt sjelden at intakte par ikke får valper hvert år. Så selv om det foreløpig ikke er funnet spor etter årsvalper inneværende sporingssesong, er det for tidlig å utelukke yngling i dette reviret i 2019, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Deisjøparet har siden det ble etablert for et par år siden brukt arealer delvis innenfor og delvis utenfor ulvesonen.

Det er også påvist revirmarkerende par i grenserevirene Juvberget, Bograngen og Kockohonka. I tillegg er det dokumentert et par i Boksjøreviret sørøst i Viken. Foreløpig er ulveparet i dette reviret kun registrert på norsk side av riksgrensen, men på grunn av få dager med gode sporingsforhold så langt i vinter er grensestatus fortsatt usikkert for dette reviret.

Lenger nord og godt inn på norsk side undersøkes det om et nytt par kan ha etablert seg i Sotsjøen, som deles mellom fylkene Viken og Innlandet.

Ulv i Trøndelag

Utover de etablerte ulvene er det påvist 10 enkeltindivider i Norge. En av dem ble registrert i Midtre-Gauldal kommune i Trøndelag. DNA-analyser viser at den er født i Krokvattnetreviret i Sverige.

– Dette er i tråd med det vi har sett over tid for vandringsmønster hos skandinavisk ulv. Ulver på vandring som påvises utenfor ulvesonen vest for Glomma eller i Trøndelag, er ofte født i revir beliggende relativt langt øst i Sverige, sånn som i dette tilfelle i Krokvattnet, som ligger på grensen mellom Gävleborgs og Jämtlands län, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

De fleste er registrert med DNA

Det er så langt i vinter registrert totalt 69 ulver med DNA i Norge; se detaljer i  Rovdatas ulveteller

Ytterligere 15 ulver i grenserevirene er kun registrert på DNA i Sverige, hvorav fem lederulver, ni årsvalper og én fjorårsvalp.

11 døde ulver i perioden

Totalt 11 av de 86-96 ulvene som er påvist, er registrert døde i perioden. Fire av de seks ulvene som er påvist i Letjennareviret i Åmot kommune ble avlivet på lisensjakt 1. januar i år.

– Det var de to lederulvene og to årsvalper som ble avlivet. De to resterende ulvene i reviret, som begge er født i 2018, ble sist registrert på DNA henholdsvis 9. oktober og 7. november, forklarer Kindberg.

Videre ble det revirmarkerende ulveparet i Spekedalen avlivet ved skadefelling i november i fjor.

Ønsker tips fra publikum

Det gjenstår fortsatt mye av vinterens sporingssesong for kartlegging av ulv i Norge, og publikum oppfordres til å bidra i registreringen. Meldinger om spor og andre observasjoner/funn kan meldes til  Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet på Evenstad, eller via rapportsystemet Skandobs, på app eller  internett.

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk! sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Alle ulver som dokumenteres i registreringsperioden teller med i bestandsoversikten.

En ny foreløpige statusrapport fra vinterens overvåking er ventet cirka 20. mars, mens en siste foreløpig nasjonal rapport kommer cirka 10.mai. Endelig statusrapport for ulv i Norge og Sverige vinteren 2019-2020 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2020. 

Les hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 27. januar 2020. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2019-2020. Rapport 2.

Les mer om ulv på  www.rovdata.no.

Kontakperson: