Language: NOR | ENG

Har kartlagt vår helsekompetanse

Har kartlagt vår helsekompetanse

Hva slags helsekompetanse vi har betyr noe for både helsa vår og samfunnets helseutgifter 

Nesten halvparten av oss klarer ikke å vurdere informasjon vi får om helsespørsmål. Høgskolen i Innlandet har vært sentrale i jobben med Norges første undersøkelse om befolkningens helsekompetanse.

Hanne Søberg Finbråten

Førsteamanuensis Hanne Søberg Finbråten har vært med i den norske forskergruppa som har kartlagt helsekompetansen vår

Det er Helsedirektoratet, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og OsloMet, som har laget rapporten. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det har vært veldig spennende å få ta del i et nasjonalt og internasjonalt samarbeid på denne måten og jeg håper det vil komme folk til gode, sier førsteamanuensis Hanne Søberg Finbråten.

Det var i november 2018 at Søberg Finbråten fra Høgskolen i Innlandet, professor Kjell Sverre Pettersen ved OsloMet, førsteamanuensis Øystein Guttersrud ved Universitetet i Oslo (Naturfagsenteret) og prosjektleder Christopher Le ved Helsedirektoratet ble oppnevnt som representanter fra Norge inn i WHO-EHII sitt nettverk «Action Network on Measuring Population and Organisational Health Literacy» (M-POHL).

Fra klokka 1000-1200 mandag 25. januar kan de som vil delta på det åpne webinaret der rapporten blir presentert (lenke lenger ned). 

Like muligheter

Den norske forskergruppa (national study team NST for HLS19) fikk ansvaret for å oversette spørreskjemaet til «Health Literacy Population Survey 2019– 2021» (HLS19), utvikle ytterligere måleskalaer og tilleggsspørsmål, gjennomføre pilotundersøkelse og hovedundersøkelse i Norge, analysere data og presentere de første resultatene slik de foreligger i denne rapporten. Rapporten er et første skritt i oppfølging av regjeringens Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen (2019–2023).

– Målet med denne forskningen er jo at alle skal få lik mulighet til informasjon og like muligheter til å ta vare på egen helse. Rett og slett å øke helsekompetansen og at myndighetene får kunnskap som gjør at de kan justere tiltak på både individ- og systemnivå i folkehelsearbeidet, forteller førsteamanuensisen.

Rapporten presenterer et overordnet bilde av befolkningens selvrapporterte helsekompetanse, herunder digital helsekompetanse, kompetanse i å navigere i helsevesenet, og ferdigheter i å kommunisere med helsepersonell. I tillegg belyses sammenhenger mellom befolkningens helsekompetanse og helsekostnader, produktivitet og samfunnsøkonomi.

Åpent webinar 

I forbindelse med lansering av rapporten inviterer Helsedirektoratet, i regi av OsloMet, til et webinar i zoom mandag 25. januar 2021, kl. 10.00 – 12.00.

Følg lenken her og bli med på webinar i zoom:  https://oslomet.zoom.us/j/66018742853?pwd=UElOdEpVdnQ0bGNxSTM1bWhRM2VhQT09

Webinar ID: 66018742853

Passcode: 250121

Program

Befolkningens helsekompetanse – Lansering av del 1 av rapporten

 • Velkommen v/ ordstyrer Gro Jamtvedt, dekan v/ fakultet for helsevitenskap, OsloMet
 • Åpning av webinaret v/ statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innlegg v/ Ingrid Guldvik, dekan v/ Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet
 • Innlegg v/ avdelingsdirektør Øyvind Giæver, Helsedirektoratet
 • Presentasjon av Befolkningens helsekompetanse rapport – del I
  • Christopher Le, HLS19-prosjektleder v/Helsedirektoratet
  • Hanne Søberg Finbråten, HLS19-forskerteam, førsteamanuensis v/Høgskolen i Innlandet
  • Øystein Guttersrud, HLS19-forskerteam, førsteamanuensis v/OsloMet og Universitetet i Oslo
  • Pål Joranger, HLS19-affiliert, førsteamanuensis v/OsloMet.
  • Kjell Sverre Pettersen, HLS19-forskningsleder, professor v/OsloMet
 • Spørsmål fra publikum