Language: NOR | ENG

- Ha faste rutiner i eksamensperioden

Smilende dame, med kort lyst hår, blått skjerf og grå genser. Hun sitter på kontoret sitt, med forskjellig kontorutstyr bak seg.

Kristin Flaten Gunstad jobber som psykiatrisk sykepleier og rådgiver ved Studentsamskipnaden i Innlandet.

 Hvordan kan vi som studenter håndtere eksamensstresset? Psykiatrisk sykepleier i SINN, Kristin Gunstad, gir deg svaret.

- Mitt beste råd til studenter som nå er i eksamensperioden er å gjøre tiltak slik at du opprettholder opplevelsen av å våre student under pandemien. Jeg vil råde studentene til å bruke og være på studiestedet sitt som en arbeidsplass for å opprettholde rutinene som student, i tråd med smittevernreglene, sier Gunstad.

Studiestedene er åpne

I alle fag hvor det er mulig har HINN besluttet å legge om fra skoleeksamener til hjemmeeksamener i høst. Studiestedene er åpne, men flere tiltak er iverksatt for å redusere den sosiale aktiviteten ved studiestedene. Men har du en liten kohort å forholde deg til mener Gunstad at du kan benytte deg av muligheten til å studere på studiestedet ditt.

- Mange er mye mer alene enn vanlig, men noen studenter klarer å etablere kollokviegrupper som fungerer som en kohort. Å jobbe sammen før eksamen tror jeg kan være en fordel, sier Gunstad.

Flere studenter tar kontakt

Hun jobber til daglig som psykiatrisk sykepleier i Studentsamskipnaden i Innlandet. I vår var pågangen til deres tjeneste med tilbud om digital samtale relativt liten, selv etter korona-utbruddet. Nå har de svært mange henvendelser fra studenter, og de aller fleste ønsker å en fysisk samtale, ikke en digital variant. 

- Studentene sitter mye hjemme alene, og ønsker å sitte ned og snakke med en fysisk person foran seg. Mye av gruppearbeidet og forelesninger er også digitalt, forklarer hun.

Ensomhet, angst og depresjoner problemområder som er gjennomgående blant studentene som tar kontakt. Generelt mener Gunstad at perioden vi nå er inne i er spesielt krevende for de unge og litt mer uerfarne studentene.

- Mange av disse er nå inne i sin første eksamensperiode. De har gjerne ikke et like stort nettverk som de mer erfarne studentene, og blir mye alene. Noen blir usikre på seg selv og hvor godt forberedt de er til eksamen, og er kanskje litt redde for å ta kontakt med nye folk, sier Gunstad.

Å være mye alene over tid er ikke bra for mennesker. I den sammenheng har Gunstad følgende råd til deg som student for å unngå eksamensstress og generelt ta vare på din psykiske helse.

Lag en plan

Finn ut hvor lenge det er til eksamen, og hvor mye tid du har til å forberede deg. Sett opp en prioriteringsliste, og begynn fra toppen. Du kan gjerne ha flere arbeidsplaner.

Ha faste rutiner

Hold fokus på det du får gjort noe med. Det du ikke kan påvirke, lar du ligge til etter eksamen.  Ikke bry deg for mye om rutinene til dine medstudenter.

Ha noen avbrekk

Noen lesepauser i eksamensperioden må alle studenter ha. Trening og andre aktiviteter kan prioriteres i disse.

Vær bevisst på tankegangen din

Husk at tankene dine påvirker hvordan du føler deg, og hva du faktisk får gjort. Derfor er det viktig å tenke tanker som er hensiktsmessige i forhold til situasjonen du er i. Fokuser på deg selv, og jobb aktivt med tankene dine.

Tenk at "dette skal jeg klare!". 

Sett individuelle mål

Prøv å ikke involvere deg for mye i eksamenslesningen til medstudentene dine, med mindre dere samarbeider. Dere er ulike individer, med forskjellig utgangspunkt og måter å lære på. Derfor er det viktig å sette seg egne mål, basert på eget utgangspunkt og egne ambisjoner. Hvilken studieteknikk som fungerer er veldig individuelt, og det kommer ikke noe godt ut av å sammenligne seg med andre.

Hold deg til planen

For å få mest mulig ut av dagene, bør du følge planen din. Den gjør det enklere å holde oversikt, i tillegg til å virke motiverende ved at du kan stryke over det du er ferdig med. 

Legg fra deg alt annet

Husk at det å være student, det er faktisk jobben din. Derfor kan du, med god samvittighet, legge fra deg alt annet i eksamensperioden. Nå må eksamen ha fullt fokus.

Litt nerver er bra!

Prøv å tenke at det er helt naturlig å få litt nerver i forkant av en eksamen. Det kan faktisk gjøre at du presterer mye bedre, da du blir ekstra skjerpet.

Når eksamensstress blir eksamensangst

I noen tilfeller går eksamensstresset over til å bli eksamensangst. Da kan det være godt å prate med noen. SINN har blant annet såkalte walk and talk-grupper, som er et lavterskeltilbud hvor gruppa går en liten tur i nærområdet, og du forhåpentligvis kan få noen nye venner.  

Ved alle studiestedene våre finnes det en helsetjeneste. Tilbudet gjelder for alle heltids- og deltidsstudenter, og er gratis. 

Her kan du lese mer om  helsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Innlandet, SINN.