Language: NOR | ENG

Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen!

I dag, 8. mars, er det den internasjonale kvinnedagen som feires over hele verden. Rektor Kathrine Skretting og påtroppende rektor Peer Jacob Svenkerud gratulerer alle med dagen samtidig som de minner om at vi fremdeles har et stykke igjen før kvinner og menn opplever og har like muligheter på alle arenaer.

HINN har som høyere utdanningsinstitusjon et viktig ansvar for formidling og utvikling av kunnskap. Vi har et særlig ansvar for å bidra til at våre studenter utvikler seg til aktive medborgere gjennom den dannelsesreisen en høyere utdannelse er. HINN har som mål å praktisere likestilling, ønsker et bredt mangfold blant studenter og ansatte og tolerere ikke noen former for trakassering. Dette er mål som stiller krav til oss alle, både i den daglige samhandlingen oss imellom, og i det systematiske arbeidet med å utvikle HINN videre.

I dette arbeidet står vår handlingsplan for likestilling og mangfold sentralt, og etableringen av et likestillings- og mangfoldsutvalg som ledes av instituttleder Tonje Lauritzen ved Østlandsforskning. Gjennom arbeidet med tiltakene som ligger i planen, rettes det økt oppmerksomhet på likestilling og mangfold ved HINN. Et annet viktig bidrag for økt fokus er vår deltakelse i Forskningsrådets Balanse HUB som er opprettet bl.a. for at UH-institusjoner skal lære av hverandre på likestillingsfeltet. Du kan lese mer om dette på våre sider om Likestillings- og mangfoldsutvalget.

Påtroppende rektor Peer Jacob Svenkerud avslutter: - HINN har enda ikke utviklet felles tradisjoner for markering av 8. mars, og dette er noe vi ønsker å gjøre noe med. Høgskolen gratulerer med dagen, så håper vi at vi kan møtes til noen mer synlige markeringer av 8. mars i 2022.