Language: NOR | ENG

Gratis fagdag om bærekraftig utvikling i lærerutdanningen

Illustrasjon fagdag (fn.no)

FN-sambandet inviterer til fagdag om bærekraftig utvikling i lærerutdanningen sammen med Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Universitet i Oslo

Stortingsmelding 28 har vedtatt tre tverrfaglige temaer i de nye lærerplanene. Fagdagen ser nærmere på hvordan bærekraftig utvikling er tatt inn i fagfornyelsen og implementeringen av denne.

Fagdagen løfter følgende utfordringer:

  • Hvordan samsvarer lærerutdanningen med det som skjer i fagfornyelsen?
  • Hvilke nasjonale og internasjonale eksempler  kan brukes som inspirasjon og modell for valg av strukturmetoder?

Fagdagen passer for fagdidaktikere, pedagoger, studieledere, lærerutdannere, lærerveiledere, administrativt ansatte og skoleledere.

Se hele programmet

Sist endret: .