Language: NOR | ENG

Godtar strengt nødvendige reiser

Bilde fra HINNs lokaler på Lillehammer

Ansatte som bor i de 25 kommunene med strenge koronatiltak på Østlandet kan foreta strengt nødvendige reiser til HINNs studiesteder, for eksempel når det er nødvendig for å sikre studentenes progresjon. Foto: Karen-Ingrid Fryjordet/Høgskolen i Innlandet.

Ansatte i 25 kommuner med strenge koronatiltak på Østlandet kan reise til HINNs studiesteder i Innlandet når det er strengt nødvendig for å gjennomføre undervisning.

– Hovedregelen er fortsatt at undervisningen skal være digital dersom det er mulig. Samtidig har vi undervisning som ikke kan gjøres digital, og hvor faglærerne er bosatt i de berørte kommunene. Da vil reiser være nødvendige for å sikre studentenes framdrift i studiene, sier prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold.

Strenge tiltak

Det var i helga at regjeringen innførte strenge tiltak etter funn av en mutert variant av koronaviruset. Først ble det innført tiltak i 10 kommuner på lørdag. Deretter i ytterligere 15 kommuner søndag.

Som en følge av tiltakene valgte HINN å be studenter og ansatte i de berørte kommunene om å ikke komme til studiestedene i Innlandet. Det er denne beslutningen som nå mykes opp, når det er vurdert som strengt nødvendig å reise.

Les om tiltakene HINN innførte lørdag 23. januar https://www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/ingen-aktivitet-ved-studiested-oslo

Les om tiltakene HINN innførte søndag 24. januar https://www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/koronatiltak-utvides-for-studenter-og-ansatte-fra-nye-kommuner

Åpner for praksis

Høgskolen stanset samtidig gjennomføringen av studentpraksis i de 25 kommunene, og for studenter som er bosatt i kommunene.

Også denne beslutningen mykes nå opp ved at reise til praksis vil regnes som en nødvendig reise. Dette er gjort blant annet med bakgrunn i føringer gitt av Kunnskapsdepartementet.

Høgskolen vil ha dialog med de aktuelle praksisstedene for å diskutere når og hvordan praksis kan gjennomføres. Det enkelte fakultet vil informere sine studenter om hvordan de skal forholde seg.

Høgskolens beslutning

Beslutningen gjort av høgskolens beredskapsorganisasjon tirsdag 26. januar lyder:

  1. Gjeldende beslutning om at hovedregelen er hjemmekontor videreføres.
  2. HINN har vedtatt omlegging til mest mulig digital undervisning ut januar. Ut februar vil omlegging til digital undervisning fortsatt være nødvendig. Aktiviteter og øvelser som ikke kan digitaliseres, og som må gjennomføres for å sikre studentenes progresjon, prioriteres i planleggingen av undervisning på Campus.
  3. Strengt nødvendig reise fra de 25 berørte kommunene forstås som: Reise til studiestedet for å gjennomføre undervisning som ikke kan legges om til digitale løsninger, og som må til for å sikre studentenes progresjon.
  4. Praksis er definert som nødvendig reise (gjelder fra dd) uavhengig av hvor studenter kommer fra. Det vil bli informert fra de enkelte fakultet hvordan studenter skal forholde seg da gjennomføring avhenger av forhold ved det enkelte praksissted.
  5. Vedtaket gjelder inntil nye nasjonale regler og anbefalinger foreligger og SB har behandlet disse i møte av 1. februar.