Language: NOR | ENG

Godt i gang med kompetanseutvikling for kulturskoleledere

Godt i gang med kompetanseutvikling for kulturskoleledere

Første kull av lederutdanningen for kulturskoleledere ble gjennomført i Sandnes i Rogaland, der 18 kulturskoleledere gjennomførte og bestod eksamen i vår.

 

Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet signerte i mars 2019 en rammeavtale på kompetanseutvikling for ledere ved kommunale kulturskoler over hele landet. Første kull av lederutdanningen ble gjennomført i Sandnes i Rogaland der 18 kulturskoleledere gjennomførte og bestod eksamen i vår.

Hensikten med rammeavtalen er å kunne tilby alle nåværende og fremtidige ledere av kommunale kulturskoler et praksisnært lederutviklingsprogram. HINN, i samarbeid med kulturskolerådet, tilrettelegger for lokale samlinger regionsvis med studieprogrammet studietilbudet Ledelse av prosesser (LAP)
Ledelse av prosesser (LAP) har to trinn – LAP 1 og LAP 2 – som hvert gir 30 studiepoeng på masternivå ved bestått eksamen. En kan følge programmet også uten å ta eksamen. Hvert trinn gjennomføres samlingsbasert over to semester, og kan innpasses i en master.

Første kull av lederutdanningen ble gjennomført i Sandnes i Rogaland der 18 kulturskoleledere gjennomførte og bestod eksamen i vår.
Blant studentene i Rogaland, var det en stor gruppe fra Karmøy. I alt seks ansatte fra Karmøy kulturskole avla eksamen, og tillegg gjorde en representant fra skoleeier, en skolerådgiver det samme. Rektor Kirsten Jæger Steffensen ved Karmøy kulturskole er svært tilfreds med både studium og eksamensresultatene:
– Vi er veldig fornøyde med studiet alle sammen. Det var veldig nyttig at deltakerne på studiet kom fra kulturskoleverdenen – med felles referanser og utfordringer, sier Kirsten Jæger Steffensen, som også er styreleder for Norsk kulturskoleråd Rogaland. Hun opplevde at studiet utviklet studentene «innenfra» og ut, ikke som hun mener ofte skjer i slike sammenhenger, at en får kunnskap servert utenfra og inn.

 – Det at vi måtte ut på golvet og erfare praktisk, ga oss en nyttig erfaring å ta med videre. At det ble lagt mye vekt på refleksjon med fokus på egne opplevelser, gjorde at vi fikk tid til å se oss selv i perspektiv og prøve å utvikle oss derfra. Det å få innspill fra andre på det en presenterte, var også svært lærerikt. Kurslederne ga oss ingen fasitsvar. Vi måtte lete selv, men kurslederne var gjennom sine væremåter veldig gode modeller og forbilder for teorien de presenterte, forteller Jæger Steffensen.

Region Østland har to samlinger igjen nå i høstsemesteret, og et nytt kull ble startet i Alta i uke 34.
Det er planlagt oppstart både i Trøndelag og i Vestland i høst, og begge disse kullene har søknadsfrist 25. september 2020.