Language: NOR | ENG

Gode resultater av VR som smertelindring

Forskerne har undersøkt effekten av VR på sykehuspasienter (foto: Colourbox/ILLUSTRASJONSBILDE)

Forskerne har undersøkt effekten av VR på sykehuspasienter (foto: Colourbox/ILLUSTRASJONSBILDE)

Forskere ved Høgskolen i Innlandet har testet hvordan Virtual Reality kan påvirke sykehuspasienters opplevelse av smerte. 

Forskerne utstyrte pasientene ved et sykehus på Østlandet med ulike VR-briller og spilte av tredimensjonale videoer som blant annet skulle gi opplevelse av å være på havdypet eller på tur i naturen. Formålet var å gi ny kunnskap om valg og bruk av teknisk utstyr og innhente erfaringer med VR fra pasienter ved en ortopedisk avdeling.

Den altoppslukende opplevelsen som VR kan gi, kan gjøre teknologien egnet til å trekke oppmerksomhet bort fra smerter og ubehag. Derfor har VR-teknologi et potensial som avlednings- eller distraksjonsterapi i ulike settinger, blant annet som tilbud i sykehus, noe som er beskrevet i flere tidligere studier.  

Nå har førstelektor  Hege Jansen Skavern, førsteamanuensis  Tuva Sandsdalen og førsteamanuensis Marit Aralt Skaug, alle ved  Fakultet for helse- og sosialvitenskap, publisert en  artikkel om resultatene i Nordisk sygeplejeforskning. 

Pilotutprøvingen viser at VR kan se ut til å være et ikke-medikamentelt alternativ som sykepleiere kan tilby pasienter med postoperative smerter. Smertepåvirkede nyopererte pasienter oppga at VR-opplevelsen ga smertelindring, og et behagelig, beroligende mentalt og kroppslig velvære som varte i flere timer.

HINN-forskernes pilotstudie skal lede til et hovedprosjekt der ulike typer VR-opplevelse til ulike pasientgrupper i ulike aldre skal testes. Studien skal se på om VR kan gi smertelindring, men også distraksjon fra vonde tanker og lange dager, blant annet for barn som ligger lenge på sykehus og for kreftpasienter ved cellegiftbehandling.