Language: NOR | ENG

Gode erfaringer med grønn videreutdanning

Mann foran laptop

Høgskolen i Innlandet tilpasser undervisningsopplegg til et stadig mer klimabevisst arbeidsliv.

Høgskolen i Innlandet driver omfattende etter- og videreutdanning innenfor en rekke fagfelt og med ulike samarbeidspartnere.

Høsten 2019 tok HINN og høgskolens mangeårige samarbeidspartner og oppdragsgiver, Fagforbundet, et valg: Miljøavtrykket skulle reduseres ved å legge om studier fra fysisk oppmøte på samling til digitale løsninger.

Dette ble altså satt i gang før smittetiltakene mot covid-19 kom og er tenkt å fortsette inn i en pandemifri framtid med en grønn intensjon.

Den vanlige strukturen med fysiske samlinger, hvor studentene kommer reisende fra alle kanter av landet, ble lagt til side.

Gode erfaringer

Allerede fra nyåret 2020 ble de første endringene gjort: Det ble gjort opptak av fysiske forelesninger på studiet « Emnegruppe i organisasjon og ledelse» som studentene kunne se i ettertid.

Studentene kan slik velge hvordan de ønsker å følge forelesningene, etter hva som passer best til deres egen livssituasjon.

linda.kionig-inn.no

Linda Kiønig ved Høgskolen i Innlandet

– Et digitalt tilbud gjorde undervisningen mer fleksibel for studentene, hvor mange er i jobb. For studenter som ellers hadde måttet reise langt bidro løsningen til en grønnere studietilværelse, sier Linda Kiønig, rådgiver ved Handelshøgskolen – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Omtrent halvparten av studentene møtte opp fysisk på forelesningene.

– Opptakene var nyttige, også blant de som hadde deltatt fysisk på forelesningene. De ble brukt til eksamensforberedelser og repetisjon, sier instituttleder Jens Petter Madsbu.

Kiønig og Madsbu ser at løsningen kan ha utfordringer rundt dialogen mellom studenter og forelesere, men mener ulempene utlignes av den grønne effekten og at studenter i mange og ulike livssituasjoner kan gis like og fullverdige muligheter til høyere utdanning. Læringsutbytte og kvalitet er ivaretatt, om kanskje på litt andre og nye måter.

Satser videre

Erfaringene fra forsøkene er tatt med inn i etableringen av studiet « Ledelse og digitalisering», som nå kjøres heldigitalt med klasser på 100 studenter.

Her er det ikke lagt opp til fysiske forelesninger i det hele tatt. Studentene bruker digitale grupperom og arbeidskrav og eksamen gjennomføres i grupper ved hjelp av digital kontakt.

– For oss handler det ikke om en unntakstilstand på grunn av covid-19, men om å svare ut et grønt initiativ fra Fagforbundet og om å oppfylle egne klimaambisjoner.  Vi har en forpliktelse til å bruke de digitale verktøyene våre fullt ut, for å kunne strekke oss etter nye og bærekraftige mål, sier Kiønig og Madsbu.

Fagforbundet opplyser at digitalundervisning henger sammen med deres strategi for å redusere sitt klimaavtrykk, men at de også ser andre fordeler:

– Gjennom vårt samarbeid med Høgskolen i Innlandet får vi gitt videreutdanningstilbudet til langt flere medlemmer, over hele Norge, og vi gir de med belastende arbeidstidsordninger muligheten til å følge et studium som passer for deres situasjon, sier seksjonsleder Trond Finstad.