Language: NOR | ENG

Gjeninnføring av ordinær åpningstid på studiestedene

Gjeninnføring av ordinær åpningstid på studiestedene

Fra og med mandag 8. juni blir det gjeninnført ordinære åpningstider på samtlige studiesteder for alle ansatte. Fra 15. juni gjelder også ordinær åpningstid for studentene.

8. juni ble det gjeninnført ordinær åpningstid på samtlige studiesteder for alle ansatte. Fra 15. juni gjelder også ordinær åpningstid for studentene.

Samfunnet åpnes nå gradvis og kontrollert, og høgskolen har utvidet tilgangen til studiestedene i tråd med dette. Våre vurderinger gjøres med utgangpunkt i de generelle rådene fra myndighetene og fra Kunnskapsdepartementet. Ut i fra en helhetsvurdering endres derfor åpningstidene, og fra 15. juni får også studentene ordinær tilgang til studiestedene. Åpningstiden blir fra klokken 08.00 til 22.00 på hverdager for både ansatte og studenter, og både studenter og ansatte må benytte adgangskort for å komme inn i byggene.

Åpningen av studiestedene legger til grunn ordinær tilgang og virksomhet, men innenfor rammen av smittevernreglene. Fortsatt gjelder regelen om at de som er smittet eller har symptomer ikke skal møte opp på studiestedene.

Noen servicetjenester ved studiestedene kan fortsatt være stengt, men da tilbys hele eller deler av tjenestene på alternativ måte. Det kan være som digitale tjenester eller ved at bibliotekets take-away-løsning videreføres. Studentsamskipnadens kantiner og bokhandler vil være åpne, og åpningstidene finner man på  www.sinn.no. Treningsrom og garderobeanlegg vil ikke bli åpnet.

Studentene gis tilgang til studiestedene, og som tidligere skal grupperom reserveres. Jobber man i grupper, er studentene selv ansvarlig for å ivareta smitteverntiltakene. Rommene blir ikke rengjort av renholdstjenesten i løpet av dagen, men det vil være smittevernutstyr tilgjengelig i rommene. Lesesalsplasser vil også være tilgjengelige. Det vil komme mer informasjon om hvor det er plasser og hvordan disse kan reserveres. Ved bruk av fellesområder som kantiner og lignende gjelder de generelle rådene om avstand og håndvask med mer.

Vi opprettholder begrensning på arrangementer på grupper over 20 deltakere. Det gis anledning til avslutninger for studenter og ansatte med inntil 20 personer - og inntil 50 personer for disputaser. 

Åpningen av studiestedene innebærer at den enkelte student og medarbeider må ivareta egen sikkerhet gjennom smitteverntiltak når man oppholder seg i lokalene. 
Vi anbefaler også at de tjenester som tilbys digitalt benyttes.