Language: NOR | ENG

Gjenåpning av selvbetjent bibliotek

Bilde av bøker i bokhylle på biblioteket

Nå blir det igjen mulig å bruke bibliotekene utenom betjent åpningstid. Samtidig har bibliotekenes arbeidsplasser blitt tilrettelagt i henhold til smitteverntiltak.

Nå blir det igjen mulig å bruke bibliotekene utenom betjent åpningstid. Samtidig har bibliotekenes arbeidsplasser blitt tilrettelagt i henhold til smitteverntiltak.

Bibliotekene gjenåpnes nå for selvstendig bruk, utenom betjente åpningstider, slik at studentene kan låse seg inn og bruke bibliotekene selvstendig. Det er opp til den enkelte bruker å overholde alle smitteverntiltak. I perioden biblioteket er selvbetjent, låser studentene seg inn med studentkortet sitt.  Det vil gjøre det mulig å spore opp hvem som har oppholdt seg i bibliotekene, dersom det skulle bli nødvendig på grunn av smittesporing.

Bibliotekene har for øvrig iverksatt smitteverntiltak; blant annet gjøres nå utlån og innlevering på automater som rengjøres jevnlig. Hånddesinfeksjon er tilgjengelig. Mer omfattende veiledning gjøres digitalt. Det er merket for avstand på gulv der det kan oppstå samlinger/køer., og leseplasser er tilpasset smittevernreglene slik at det er minimum en meter mellom dem. Det er viktig at alle som besøker bibliotekene følger smittevernreglene; spriter hendene når de kommer inn og tørker av alle flater før de tas i bruk. 

Bibliotekenes tilgjengelighet er viktig for læringsmiljøet. Selv om smittesporing kan være mer krevende når bibliotekets leseplasser er i bruk, kan det også være slik at bruk av disse plassene kan motvirke smitte. Med tanke på at høgskolens arealer er begrenset, vil det være lettere for studenter å etterleve smittevernreglene hvis flest mulig arealer er i bruk.