Language: NOR | ENG

Gir ut barnebok om korona

Gir ut barnebok om korona

Masterstudent Lise Ones har brukt karantenetiden til å skrive barneboken «Alt blir bra – en bok om korona for barn».

Lise Ones

Lise Ones (foto: privat)

Masterstudent Lise Ones er student på Master i tilpasset opplæring, og leverte sin masteroppgave i februar 2020. Etter at høgskolen og resten av samfunnet stengte ned 13. mars gikk hun i gang med arbeidet med å skrive bok.

- Da korona-tiden inntraff ble jeg selv sittende i karantene. Det føltes ensomt etter en viss tid. Ensomheten måtte snus til noe positivt. Etter et møte med noen av barnehagebarna på butikken, ble jeg inspirert til å sette ord på den utfordrende tiden alle har stått i. Jeg fikk et behov for å sette ord på det faktiske – som kunne skape en forståelse hos barna. Derfor ble barneboken ”Alt blir bra – en bok om korona for barn” til, forteller Lise Ones. 

- Når barnehagene nå åpner igjen, trenger barna å snakke om korona og om det som skjer og har skjedd. Jeg håper denne lille boken kan være et godt verktøy til disse samtalene, både for barna og de voksne, sier Lise Ones.

- Jeg valgte å ta bachelor barnehagelærer i voksen alder. Stilling som skoleassistent og observasjoner av flerspråklige barns utfordringer ved oppstart i 1. klasse var det som satte hjertet mitt i brann for utdanning. En utdanning som sørget for at jeg kunne få jobbe med disse barna før skolestart.

Studiet en stor dose motivasjon

- Tiden som student ved Høgskolen i Innlandet har vært en stor dose motivasjon. Med forelesere, deres kunnskap, formidling, tilgjengelighet og tilstedeværelse har truffet meg og min interesse. Jeg fikk lov til å blomstre og jeg fikk lov til å ha engasjement. Etter endt bachelorutdanning ønsket jeg mer. Og Master i tilpasset opplæring var passende for meg og mine interesser. Tiden som masterstudent gjenspeiler de referanser jeg gir bachelorutdanningen. Fantastisk opplegg med unike forelesere.

 - Jeg tror at opplevelsen som student ved HINN har gjort at engasjementet mitt har fortsatt. Jeg har vært påmeldt og skrevet en rekke kronikker som synliggjør behovet barnehagesektoren har, spesielt i de flerkulturelle områdene. Jeg vil takke for alle som har forelest for meg ved Høgskolen Innlandet, og for at jeg har et stort engasjement for bedring i utfordrende miljøet. Takk!

Mer informasjon om boken finner du på Barnehageforum sine sider