Language: NOR | ENG

Gikk videre fra årsstudium til bachelor

Ingrid Reiten tok Årsstudium i idrett ved studiested Elverum.

Ingrid Reiten tok først Årsstudim i idrett før hun valgte å fortsette på Bachelor i folkehelsearbeid. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

For Ingrid var det naturlig å ta fatt på Årsstudium i idrett. Det ga mersmak, så hun fortsatte på Bachelor i folkehelsearbeid.

 

Ingrid Reiten kommer fra Tylldal i Tynset kommune, er 23 år gammel og fullførte Årsstudium i idrett ved studiested Elverum våren 2019. Hennes interesse for fysisk aktivitet, barn og lærerrollen fikk henne til å velge dette studiet.

- Jeg ville gjerne begynt på Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, men jeg hadde ikke høye nok karakterer til å komme inn. Da føltes Årsstudium i idrett som en meget god plan B for å oppnå drømmejobben enten som lærer på folkehøgskole eller innenfor rusbehandling.

Har en praktisk tilnærming

Som idrettsstudent hadde Ingrid mye praktisk undervisning i idrettshallen, men også ute i ulike arenaer der hun lærte mye ved å gjøre og prøve nye ting. For henne som foretrekker en praktisk tilnærming var dette veldig positivt. I tillegg hadde hun også en del forelesninger om blant annet fysiologi, anatomi, trenings- og ernæringslære, pedagogikk og litt folkehelse.

- Jeg synes temaene vi hadde i de ulike emnene var veldig nyttige og spennende. Noen ganger lærte vi også teori via lek i gymsalen. Jeg var faktisk litt overrasket i begynnelsen over hvor mye fysisk aktivitet vi hadde.

Tre valgmuligheter

På Årsstudium i idrett er det tre fordypningsmuligheter, studentene får anledning til å velge mellom trenerrollen, faglærer i kroppsøving eller allidrett. Ingrid sitt valg falt på allidrett som inkluderte mange lekende aktiviteter som de har lært å tilpasse til ulike aldersgrupper.

- Dette valget var spesielt gunstig for meg da jeg fikk mulighet å jobbe med barn under praksisperioden. Jeg har vært på SFO to dager i uka over sju uker. Jeg trivdes veldig godt i praksis. Lærerne på barneskolen hvor jeg og min gruppe fikk plass var også kjempeflinke.

Ingrid ønsker også å utheve at studiet fokuserer på alle aldersgrupper, men at det har et spesielt fokus på barn. Det handler om lavterskel fysisk aktivitet til alle.

Variert hverdag

Studenthverdagen på Årsstudium i idrett er ganske varierende. Både idrettsaktivitet, forelesning og gruppearbeid kan være inkludert i en vanlig skoledag. Året er preget av mange gruppeoppgaver og idrettsaktiviteter.

- Å kunne være i aktivitet og ha det gøy mens vi lærte nye ting var det beste med dette studiet, spesielt for meg som er generelt ganske urolig og har vanskeligheter med å sitte og lese sammenhengende altfor lenge.

 Kullet på årsstudium er litt større en på en bachelor på HINN og ligner mer på det som er vanlig på universiteter og høgskoler i storbyer. Til tross for den store klassen hadde Ingrid det veldig bra.

- Jeg hadde mest kontakt med folk som jeg var på fordyping med. I tillegg hadde vi en liten jentegruppe siden vi var ikke så mange jenter i klassen. Dermed hadde jeg kontakt med både gutter og jenter og ble kjent med ganske mange. 

Årsstudium i idrett passer veldig godt til de som er interessert i å jobbe med mennesker, eventuelt om du har en spesiell interesse for barn. Kanskje ønsker du å veilede personer som gjennomgår livsstilsendring og er glad i fysisk aktivitet selv, men kanskje ikke helt vet hvilken spesiell retning å gå på.

- Gjennom studiet får du grunnleggende kunnskap om å være i fysisk aktivitet både gjennom teori og praksis. Lærerne er veldig flinke til å forklare og jevnlig repetere det viktigste og har også kompetanse til å tilrettelegge undervisningen ved spesielle behov. 

Fortsatte med videre studier 

Etter fullført årsstudium kan du jobbe med idrett og aktiviteter i ulike sektorer, eventuelt kombinere det med eksisterende jobb eller tidligere studier. En annen mulighet er å fortsette som andreårsstudent på en av de ulike bachelorutdanningene på studiested Elverum. Det valgte Ingrid som nå går Bachelor i folkehelsearbeid.

- Jeg ønsket å fullføre en bachelorgrad og fant ut at fysisk aktivitet kan flott brukes som et hjelpemiddel i rusarbeid. Jeg har også et årsstudium i friluftsliv fra før og tenkte at det blir en fin mulighet å benytte det også i tillegg til kunnskap om generell fysisk aktivitet. Å utnytte naturen og idretten til å få til en livsstilsendring er noe som er veldig aktuelt i samfunnet vårt. 

Hun synes at Elverum som studentby har mye å by på.  

- Det er mye sosialt som skjer og du kan bli kjent med mange andre studenter gjennom ulike arrangementer som studentquiz eller studentidrett for eksempel. Jeg selv er veldig glad i å spille håndball, men det er også tilbud innen fotball og volleyball som man kan bli med på. Selve studiestedet er veldig pent og romslig med god atmosfære.