Pløying med traktor (foto: HINN)

Utredningen om fremtidens utdanningsbehov innenfor jordbruk er nå offentliggjort. Rapporten skal debatteres i en åpen workshop på Blæstad mandag 14. mai (foto: HINN). 

Utredningen om fremtidens utdanningsbehov innenfor jordbruk er nå offentliggjort. 

- Høgskolen takker komiteen for rapporten og et grundig arbeid. Vi vil nå bruke rapporten i vår videre prosess for å vurdere framtidig jordbruksutdanning ved Høgskolen i Innlandet, sier rektor Kathrine Skretting.

Høring

I første runde sendes rapporten ut på høring internt (fakulteter og ansattes organisasjoner) og eksternt (kommuner, fylkeskommuner, relevante næringsaktører, landbruksorganisasjoner, andre UH-institusjoner med jordbruksutdanning  m.v.) med høringsfrist 7.juni.

Styret ved høgskolen får seg forelagt rapporten og en orientering om innkomne høringsuttalelser på styremøtet 12.juni.

- Fra juni og fram til september/oktober vil vi følge opp med en nærmere vurdering av framtidig studieportefølje, herunder også gjøre økonomiske vurderinger både i forhold til faglig drift og til infrastruktur, sier Skretting.

Workshop 14. mai

Komiteens leder Anna Gudrun Thorhallsdottir vil presentere rapporten på «Workshop om framtidens kompetansebehov i landbruk» som HINN arrangerer i samarbeid med næringsaktører/fylkeskommune/kommune på studiested Blæstad 14. mai 2018 kl. 12-16. Ansatte ved HINN og eksterne samarbeidspartnere/næringsaktører er invitert til å delta på denne workshopen. 

Påmelding til workshopen. Påmeldingsfristen er 10. mai.

Ekstern utredning

Høgskolestyret fattet den 29. august 17 følgende vedtak:

"Styret ber rektor legge frem en utredning innen mai 2018 om hvordan HINN kan svare på framtidas utdanningsbehov innenfor jordbruk. Utredningen bør bygge på HINNs faglige styrkeområder og økonomiske realiteter, og ses i sammenheng med andre eksisterende tilbud".

Styret ønsket eksterne aktører til dette arbeidet. Oppgaven med å lede utredningen ble gitt til Anna Gudrun Thorhallsdottir, professor fra Landbruksuniversitetet i Island. De andre medlemmene i utvalget har vært Geir Lieblein, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet i Ås, Vibeke Langer, professor ved Københavns Universitet og Ryan Galt professor ved University of California i Davis.

Sist endret: .