Language: NOR | ENG

Fortsatt digital undervisning, men åpner for fysisk oppmøte for mindre grupper

Dataskjerm som viser flere deltakere i et videomøte

Undervisning ved HINN fortsetter i all hovedsak i digitale kanaler de kommende ukene.  

HINN følger regjeringens anbefaling og gjennomfører digital undervisning der det er mulig, men åpner for øvingsaktivitet i mindre grupper i laber og spesialrom.

– Jeg er glad for at smittesituasjonen gjør det mulig å åpne opp igjen for noe mer aktivitet på studiestedene våre. Samtidig innebærer ikke regjeringens oppmykning store endringer for HINN, som allerede i desember besluttet at digital undervisning ville bli hovedregelen i hele januar, sier rektor Kathrine Skretting.

Ingen forelesninger i større grupper

Regjeringen kom med sin nye vurdering av smitteverntiltak mandag ettermiddag. 

Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 18.01.21  

Regjeringen anbefaler digital undervisning der det er mulig, og sier at forelesninger med større grupper bør unngås. Samtidig åpner regjeringen for fysisk undervisning ved studier som krever tilgang til utstyr, øvingsrom eller lignende.

Regjeringen sier også at studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken, forutsatt at smittevernreglene følges.

– Med nesten 16 000 studenter, kreves det en nærmere vurdering av hvem som skal prioriteres med sikte på ukentlig undervisning i mindre grupper og å få denne undervisningen planlagt. Det enkelte fakultet vil informere sine studenter om hva som gjelder for dem framover, sier Skretting.

Fortsatt hjemmekontor

Regjeringen oppfordrer fortsatt til hjemmekontor for ansatte som har mulighet til det. Dette er i tråd med anbefalingen som kom rett etter årsskiftet.

Høgskolen ser behov for at en del ansatte er tilstede på studiestedene blant annet for å ivareta studentene og deres behov. Hvem som trenger å være tilstede avklares mellom den enkelte ansatte og nærmeste leder.

Regjeringen ber også om at reiser i inn- og utland unngås, med mindre det er helt nødvendig. Studenters reise til studiestedet er regnet som en nødvendig reise. Det samme gjelder for ansatte som ikke kan jobbe fra hjemmekontor, men må mæte på studiestedet.

Regjeringen understreker at smittesituasjonen fortsatt er usikker, og at det kan komme innstramminger igjen hvis smittetallene går i negativ retning.

Oppdatert smittevernveileder

Behovet for smitteverntiltak er fortsatt stort når aktiviteten på studiestedene igjen øker. HINN har oppdatert smittevernveilederen sin og ber alle studenter og ansatte om å sette seg inn i de tiltakene som gjelder

Se HINNs oppdaterte smittevernveileder

– Som en hjelp har vi laget et smittevernkurs som jeg oppfordrer alle studenter og ansatte til å bruke noen minutter på. Kurset er laget som en animasjon som gir en nyttig påminnelse om hvordan vi kan unngå smittespredning, sier Kathrine Skretting.

Se HINNs smittevernkurs (for studenter)

Se HINNs smittevernkurs (for ansatte)

Kontakt:
Rektor Kathrine Skretting, tlf. 951 36 364

Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland, tlf. 993 96 025