Iselin Nybø (foto: Marte Garmann)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (foto: Marte Garmann)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommer til den offisielle åpningen av studieåret 15. august på HINN i Lillehammer.

Se program for den offisielle åpningen av studieåret ved HINN på Lillehammer

Iselin Nybø tiltrådte som minister 17. januar 2018 etter at Venstre gikk inn i Erna Solbergs regjering.

Som forsknings - og høyere utdanningsmisnister har hun ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning.

Nybø er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet ved advokatkontor hvor hun jobbet med ulike forretningsjuridiske problemstillinger med hovedvekt på skatterett.

Studiestart ved Høgskolen i Innlandet

Studiestart ved alle våre studiesteder skjer i løpet av uke 33 på litt ulike tidspunkt avhengig av studiested og studium. Sjekk studiestedssidene for detaljer:

Sist endret: .