Language: NOR | ENG

Forskerutdanningskonferansen 2020 åpen for påmelding

Foto av Alexander Refsum Jensenius.

Alexander Refsum Jensenius fra RITMO, UiO åpner årets konferanse med å besvare spørsmålet «Hvorfor er åpen forskning bedre forskning?"
Foto: Ketil Blom Haugstulen (Khrono)/UiO

HINN er i år for første gang vertskap, i samarbeid med UHR, for den nasjonale Forskerutdanningskonferansen. Konferansen, som skal avholdes på Hamar fra 31. august til 1. september, er nå åpen for påmelding.

Målgruppe for konferansen er alle som arbeider med forskerutdanningsrelaterte problemstillinger ved universiteter og høgskoler, både administrativt og faglig. Konferansen samler årlig mellom 100 og 150 deltakere fra hele landet.

Tema i år er åpen forskning og forskerutdanningene: Overgangen til åpen forskning setter nye krav til hvordan forskning utføres, formidles, finansieres og evalueres. Hva betyr dette skiftet for forskerutdanningene? Er det behov for ny forståelse av utdanningenes innhold og rammer? Hvordan vil åpen forskning påvirke unge forskeres karriereløp?

Det kommer mange dyktige folk fra inn- og utland som skal foredra, samtale og lede workshoper om særs viktige og spennende temaer. Blant annet kommer Johannes Waage Løvhaug for å snakke om implementeringen av Forskningsrådets policy for åpen forskning, og det blir premiere og workshop i Open Science Toolbox, dataplanlegging i ph.d.-løp, RRI samt mye mer.

Arbeidsgruppa som har satt sammen programmet består av Elin Opheim og Endre Aas ved Biblioteket, FoU-rådgiver Lucrezia Gorini, ph.d.-koordinator Sevika Stensby, arrangørekspert Per Eriksson og seniorrådgiver Johanne Kielland Servoll. 

I samråd med prorektor forskning Tomas Willebrand har det blitt besluttet at konferansen planlegges gjennomført fysisk på Hamar – med én meters avstand i lokalene.

Frist for påmelding er den 19. juni.

For mer informasjon om program og påmelding:  inn.no/konferanser/forskerutdanningskonferansen-2020