Language: NOR | ENG

Første PhD-student fra Vietnam på plass ved studiested Lillehammer

Fire mennesker som poserer foran en hvit vegg.

Kerstin Søderstrøm med HINNs prosjektpartnere i Vietnam. Foto: Privat. 

Ho Thu Ha er utvekslingsstudent og gjesteforsker fra Vietnam, og kom til Lillehammer 4. januar.

Hun er her i forbindelse med HINNs utvekslings- og internasjonaliseringsprosjekt «Safe & Sound» med fokus på barndom, helse og utvikling i et globalt perspektiv.

Prosjektet er et av flere norske partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid der målet er å forbedre kvaliteten på høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom akademisk samarbeid og gjensidig studentmobilitet. Ha er den første av fire PhD-kandidater som skal gjøre deler av sin forskning på Lillehammer.

Høstsemesteret starter et undervisningstilbud for masterstudenter innen fagområdene psykologi, helse- og samfunnsfag, Safe & Sound – Internasjonalt Mastersemester. Fakultet for helse- og sosialvitenskap er involvert i studiet som er åpent for våre studenter, studenter ved Universitetet i Bergen og Vietnam National University – University of Education, som Ha kommer fra.

Trives godt på Lillehammer

- Det er ikke bare lett å reise så langt for å få muligheten til å lære nye ting og erfare en ny kultur. Jeg har vært her i en måned nå, og liker både byen, menneskene og hele opplevelsen så godt at jeg knapt kan vente med å dele mine erfaringer med fremtidige studenter fra Vietnam som skal hit.

Bilde av to personer på ski.

Ha opplever vinteren i Innlandet med Safe & Sound-prosjektleder Kerstin Söderström. Foto : Privat.

Søknadsfrist 15. februar

For studenter ved Høgskolen i Innlandet er fristen for å søke dette studiet 15. februar 2020, og søknadsskjema finner du her. Utdanningen er for deg som vil lære om barns helse og utvikling i et internasjonalt perspektiv, og samarbeid med studenter med en annen bakgrunn. Du ønsker en økt global forståelse, og semesteret er utviklet for å gi studentene kunnskap om hvordan negative barndomsopplevelser, krise og katastrofer påvirker helse og bærekraftig utvikling.

- Jeg hadde hørt om prosjektet før det ble lansert, og var interessert i dets mål og betydning. Jeg var trygg på at jeg ville lære mye av andre som er del av fellesskapet i prosjektet, i tillegg til at jeg ønsket å lære mer om Norge og erfare det akademiske livet her.

Spesialiserer seg innen psykologi

Ha er nå inne i sitt siste år på doktorgradsprogrammet innen klinisk psykologi ved University of Education, Vietnam National University. Hun skriver doktorgrad der fokuset er på ungdoms atferd og helserisikoen knyttet til blant annet dårlig kosthold, fysisk inaktivitet og/eller alkoholmisbruk og røyking, og hvordan disse faktorene kan føre til emosjonelle problemer.

Hun er også fakultetsmedlem på universitetet, og jobber også som psykoterapeut der hun har spesialisert seg på psykiske lidelser hos barn.

- Målet er å fullføre min Ph.d.-avhandling og forsvare den her. Jeg ønsker også å få økt min kompetanse gjennom deltagelse i workshops, konferanser og andre akademiske forum innen mental helse. I tillegg vil jeg bidra så mye som mulig til Safe & Sound prosjektet.

Internasjonaliseringsprosjektet har også en egen nettside, hvor Ha har blogget om tilværelsen på Lillehammer. Den kan du lese her.