Language: NOR | ENG

Flere søker seg til Høgskolen i Innlandet

Samling av studenter til studiestart på Hamar.

Høgskolen i Innlandet opplever en vekst i søkerinteressen på 1,8 prosent sammenlignet med i fjor.

Stadig flere ønsker å ta høyere utdanning. For HINN er veksten på 1,8 prosent sammenlignet med i fjor. Spesielt studier innen økonomi, agronomi, skogbruk og sykepleie opplever en økning.

De ferske tallene fra Samordna opptak viser at det nasjonalt er drøyt 12.000 flere søkere til studier som er med i det nasjonale opptaket, sammenlignet med i fjor. Det tilsvarer en oppgang på nesten 8,7 prosent.

7255 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg via Samordna Opptak. Det er 129 flere enn i fjor. Som i fjor, tilbyr HINN 72 studier i årets samordna opptak.

Oversikt over ledige studieplasser hos Samordna Opptak blir lyst ut 19. juli og fra 20. juli er det mulig å søke ledige studieplasser.

Søkerne ser verdien i høyere utdanning

- Totalt sett er vi godt fornøyd med søkertallene. Det har vært litt spenning knyttet til hvilken innvirkning Korona-pandemien ville ha. Tallene viser at høyere utdanning blir sett på som verdifullt og en god investering, og det er gledelig at stadig flere søker seg til Innlandet, sier Prorektor Utdanning Stine Grønvold.

Det er viktig å se tallene fra Samordna Opptak i sammenheng med tallene fra det lokale opptaket. Totalt sett har 14 028 søkere HINN som førstevalg om vi slår sammen tallene fra Samordna Opptak og lokalt opptak. Det tilsvarer en økning på 3 prosent fra i fjor.

Grønvold er godt fornøyd med at mange av våre masterstudier i det lokale opptaket kan vise til gode søkertall.

- Nasjonalt ser vi at økonomifagene får flere søkere, og det samme gjelder hos oss.

Oppsving for fag innen økonomi

Når det gjelder utdanningsområder kan nemlig kategorien økonomi og administrasjon vise til en spesielt stor økning i førstevalg, sammenlignet med i fjor. Nasjonalt er økningen på 24,8 prosent, mot 19,4 prosent ved Høgskolen i Innlandet.

- Master i innovasjon og studier innen master i offentlig ledelse og styring kan alle vise til en økning fra i fjor. Innovasjon og omstilling vil trolig prege fremtidens arbeidsmarked, og til det trengs det unge personer med relevant utdannelse, sier Grønvold.

Bachelor i beredskap og krisehåndtering har en økning på 43 førsteprioritetssøkere og kan vise til 302 søkere til 75 studieplasser, mens det nye studiet bachelor i bærekraftsøkonomi har 63 søkere til 20 studieplasser.

Grønne utdanninger er populære

Grønvold har også lagt merke til de svært gode søkertallene til studier innen skogbruk og agronomi. Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi kan vise til en økning på hele 32,3 prosent i antall førsteprioritetssøkere sammenlignet med i fjor, mot 18,4 prosent på landsbasis for landbruksfag.

- Søkertallene til bachelor i agronomi og skogbruk er svært oppløftende, men også årsstudium i økologisk landbruk har gode tall å vise til. Det er godt å se at være grønne utdanninger er populære slik at mange av våre studenter kan ta del i et grønt skifte i Innlandet.

Bachelor i agronomi har en økning på 21 førsteprioritetssøkere sammenlignet med i fjor, og kan vise til 46 søkere til 25 studieplasser. 39 søkere har bachelor i skogbruk som førstevalg, mot 20 i fjor.

Stabilt for helsefagene

I forkant av søknadsfristen 15. april, har verdien av yrker og arbeidskraft innen helsesektoren blitt tydelig i forbindelse med virusutbruddet. Våre studier relatert til helse er som i fjor populære. 2221 personer har studier ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap som førstevalg. Det er en nedgang på 3,4 prosent fra i fjor.

- Bachelor i vernepleie på deltid har ikke opptak i år. Det er hovedårsaken til at tallene ser slik ut. Men vi ser en økning i antall søkere i tre av fire studier innen sykepleie, samt for vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, forteller Grønvold. 

265 søkere har bachelor i vernepleie på heltid som førstevalg, 52 flere enn i fjor. Studiet har 70 studieplasser.

Bedre enn det nasjonale snittet for lærerutdanningene

Når det gjelder rekruttering til lærerstudier så kan HINN vise til en bedre utvikling enn nasjonalt. Lærer som utdanningsområde har nasjonalt en nedgang på 8,1 prosent i førstevalgssøkere. Hos oss er nedgangen på 5,1 prosent sammenlignet med i fjor.

- Det er ingen dramatikk bak disse tallene. For vår del har det trolig betydning at det til sommeren ikke arrangeres forkurs i matematikk på samme måte som tidligere. Tidligere kunne man her forbedre karakterene sine for å komme inn. Det kan bety at vi har litt færre, men bedre kvalifiserte søkere til lærerutdanningene våre, sier Grønvold.

Utfordringer for enkelte studier

Korona-utbruddet har hatt store samfunnsmessige konsekvenser der så godt som alle bransjer har blitt påvirket i en eller annen grad. Permitteringer og usikre framtidsutsikter utgjør en del av dette. I en periode preget av usikkerhet har enkelte studier opplevd en nedgang i antall søkere som til en viss grad kanskje kan forklares med dette som bakteppe. Fordelt på utdanningsområder har kategorien reiseliv nasjonalt en nedgang i søkerinteressen på 9,8 prosent.

- Årsstudium i reiseliv, bachelor i reiseliv og bachelor i turisme og bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser opplever en tilbakegang i søkerinteressen hos oss. Det kan trolig forklares med at det er litt utfordrende tider for reiselivet både nasjonalt og internasjonalt med blant annet reiserestriksjoner som har betydning for arbeidsmarkedet.