Language: NOR | ENG

Får 17 millioner kroner fra Diku

Studiestart på Lillehammer høsten 2019.

Høgskolen i Innlandet er blant 15 universiteter og høgskoler som får midler til fleksible utdanningstilbud fra Diku. 

Sju prosjekter ved Høgskolen i Innlandet får midler til såkalte fleksible utdanningstilbud.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som har fordelt midlene etter søknad. Av de totalt 100 millionene får HINN 17,3 millioner kroner til å opprette utdanningstilbud som er tilgjengelige også utenfor campus. Av de sju prosjektene våre som er tildelt midler er fem organisert under Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Uten navn

Sju prosjekter hos oss får midler fra Diku. Foto : Skjermdump.

- Stor betydning for HSV

- Jeg er veldig glad og stolt. Dette viser at vi har dyktige og dedikerte fagfolk som har jobbet målrettet for å utvikle prosjektideer og søknader. Det har stor betydning for den faglige utviklingen ved fakultetet, sier dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Ingrid Guldvik.

Tanken bak disse fleksible utdanningstilbudene er å gjøre det enklere for flere å få kompetansepåfyll, uavhengig av arbeidssituasjon, bosted og familiesituasjon, da myndighetene ønsker at flere skal utdanne seg der de bor. Fleksible utdanningstilbud kan være desentraliserte, nettbaserte, deltidsorganiserte eller samlingsbaserte.

Vil gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig

- Vi må gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, jobb og boliglån slik at flere kan lære hele livet. For å få til det trenger vi flere fleksible og desentraliserte tilbud som er tilpasset den livssituasjonen mange voksne er i, sier forsknings- og høyere utdanningsminster Henrik Asheim i en pressemelding.

- På HSV betyr dette at vi nå skal lage modeller for samlingsbaserte og digitaliserte grunnutdanninger og vi skal utvikle etter- og videreutdanninger innen spesielle områder, begge deler på fagfelt som det er stor etterspørsel etter i samfunnet, forteller Guldvik.

Hun er klar på at dette gir et løft for studietilbudene våre og for kompetansen på hvordan vi skal tilby utdanning på nye og innovative måter.

- En så stor tildeling må bety at høgskolens fagfolk kommer opp med prosjekter som oppleves å ha god kvalitet og høy relevans. Ikke minst betyr det at flere kan studere hjemmefra og kombinere studier med lønnet arbeid eller andre aktiviteter.

Veien videre nå innebærer at fagmiljøene våre skal utvikle disse såkalte fleksible utdanningstilbudene. Det er nå den store jobben starter.

- Tildelingene gir rom for å sette inn mer ressurser i arbeidet og det er lagt planer for systematisk utviklingsarbeid. Det blir både spennende og mye å gjøre for våre fagansatte fremover, avslutter Guldvik.