Studiestedsbibliotekene Lillehammer og Elverum tilbyr kildesortering i vår

Container til kildesortering

I forbindelse med innlevering av bacheloroppgavene og annet større skrivearbeid trenger studentene ofte hjelp til bestemmelse av og henvisning til kilder. 

Spørsmål om referanseteknikk er gjerne knyttet til innspurten. For å hjelpe deg best mulig over målstreken tilbyr vi i vårperioden egne veiledningsstasjoner i kildesortering ved bibliotekene i Lillehammer og Elverum.

Lillehammer: «Drop-in» ved skranken i biblioteket. Hver dag fra 9. mai til 29. mai kl. 1200 - 1500 (Uke 19-21)

Elverum: «Drop-in» ved det høye bordet til høyre for inngangen. Mandag og tirsdag fra 29. april til 14.mai,  kl. 0930 – 1130 (Uke 18-20)

Sist endret: .