Language: NOR | ENG

– Et underlig monopol

Portrett av Ørbeck

Morten Ørbeck er dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. 

Dekan Morten Ørbeck undrer seg over at det framstilles som at HINN «støvsuger landet» for statlige midler til skoleutvikling. 

Dagavisen har i en rekke avisartikler fokusert på Høgskolen i Innlandets og SePUs forsknings- og utviklingsarbeid i norske skoler.

Morten Ørbeck, som er dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, reagerer på framstillingen av at HINN nærmest har monopol på midler gjennom den såkalte Dekomp-ordningen. Han viser til at 43 av totalt 551 millioner kroner har havnet på HINN.

«Vi er stolte av at HINNs kompetanse og våre tilnærmingsmåter vurderes som nyttige av praksisfeltet over store deler av landet. Men vi reagerer på at dette i Dagsavisen blir omtalt som et monopol», skriver Ørbeck