Language: NOR | ENG

Erna Solberg åpnet konferanse om livslang læring

Erna Solberg åpnet konferanse om livslang læring

Statsminister Erna Solberg innledet konferansen Lillehammer Lifelong Learning, som i år er heldigital. 

Konferansen Lillehammer Lifelong Learning samler 290 deltakere tirsdag og onsdag. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. 

De 290 påmeldte er fra 14 land, og kommer fra New Dehli i øst til Los Angeles i vest. Det er Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet som arrangerer konferansen. 

Det hele starter tirsdag klokka 15 med et internasjonalt program.

Statsminister Erna Solberg la i sin innledning vekt på den spesielt store betydningen av utdanning for voksne i disse tider, hvor pandemien har ført til økt arbeidsledighet i Norge, særlig blant unge, innvandrere og lavt utdannede.   

Onsdag holdes en nasjonal konferanse på norsk. 

Totalt blir det bidrag fra 50 innledere fra inn- og utland.  

Programledelsen er i SELLs lokaler på Storhove i Lillehammer, mens deltakerne er med digitalt fra rundt i verden. 

Utvikler livslang læring for framtida 

Konferansen avholdes annethvert år. Formålet er at deltakerne skal dele erfaringer og sammen sette utfordringer og løsninger på dagsorden for å utvikle livslang læring. 

– Deltakerne skal få en oversikt over trender og hovedlinjer innen fagfeltet livslang læring og eksempler og praksis fra høyere utdanning, arbeidsliv og politiske satsinger, sier direktør i SELL, Mette Villand. 

Programmet veksler mellom plenumsarrangementer og parallelle sesjoner. Nettverksbygging og den sosiale biten er naturlig nok vanskeligere å få til digitalt.

– Målsetningen er å gi deltakerne muligheter til å knytte kontakter for arbeidsdeling og læring, samt motivasjon for videre samarbeid innen fagfeltet. Det er ikke så enkelt å få til digitalt, men vi skal blant annet ha et digitalt nettverksarrangement etter det faglige programmet tirsdag, sier Villand.

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, er glad for at høgskolen er vertskap for den internasjonale konferansen. 

– Livslang læring står høyt på agendaen, både i Norge og internasjonalt. HINN har i en årrekke bidratt substansielt ved å bidra til at mange voksne har økt sin kompetanse gjennom kurs og annen utdanning. Ny viten om voksnes læring er utviklet. HINN har høye ambisjoner for dette kunnskapsområdet, sier Skretting.