Language: NOR | ENG

- Erfaringene fra Scandinavian Star formet meg

Bilde av 14 år gamle Vidar Skillingsås som nå studerer ved Høgskolen i Innlandet.

14 år gammel overlevde Vidar Skillingsås brannen på Scandinavian Star. Foto : VG. 

14 år gammel overlevde Vidar Skillingsås den største uløste drapssaken i Skandinavia i nyere tid. Studiene ved HINN har vært med på å sette mordbrannen inn i et globalt perspektiv.

Vi går tretti år tilbake i tid. Vidar er en av de yngste på friidrettslaget til Strømmen IF som den 6. april i 1990 skal på treningsleir i Aarhus. Dit kom de aldri. Scandinavian Star ble satt i brann på vei fra Oslo til Frederikshavn.

- Jeg vil sitere regissør Mikala Krogh, som i forbindelse med produksjonen av den nye dokumentarserien om Scandinavian Star uttalte at «Det var da globaliseringen traff et helt uforberedt Skandinavia». Det er noe av det samme jeg har erkjent etter at jeg begynte å studere.

Største mordgåten i moderne tid

159 personer mistet livet i det som i dag blir betegnet som den største mordgåten i Skandinavia i moderne tid, og som igjen har blitt aktuell med NRKs nye dokumentarserie om Scandinavian Star der Skillingsås er blant personene vi følger.  

Ferjen og sikkerheten om bord ble aldri kontrollert av hverken norske eller danske myndigheter siden Scandinavian Star var registrert i Bahamas, og det derfor ikke var noen krav om tilsyn, selv om ferjen utelukkende skulle ferdes i Skandinavia. Videre ble etterforskningen av brannen i etterkant delt mellom Norge, Sverige og Danmark, uten en overordnet ledelse. 

- Studiet introduserte oss veldig tidlig for globaliseringens historie og dens betydning. I dette tilfelle ble Scandinavian Star satt i drift for tidlig med bakgrunn i kapitalistiske interesser, også utenfor Skandinavia. Mannskapet var ikke trent for nødssituasjoner, noe som førte til at mye ble gjort på enkelte passasjerers og mannskapers initiativ.

- Har fått nye perspektiver

Bachelor i internasjonale studier med historie har over flere år fått svært gode resultater i Studiebarometeret, der studenter selv vurderer studiekvaliteten. I 2019 fikk studiet 4,6 av 5 mulige poeng på overordnet tilfredshet med studieprogrammet. Studiet har som mål å sette studentene i stand til å forstå og forklare utviklingstrekk i internasjonale forhold. Som student lærer du å stille og forholde deg til viktige historiske spørsmål.

- Jeg har fått flere nye perspektiver på denne uoppklarte mordbrannen etter at jeg begynte å studere. Globalisering er en viktig del av både studiet og brannen i seg selv. Det er viktig å forstå hvordan verden og den økte globaliseringen henger sammen.

Vidar Skillingsås som studerer historie hjemmefra.

Vidar Skillingsås kombinerer jobb med studier på høgskolen.

Vidar mistet flere av sin lagkamerater i brannen, men hans heltemot reddet flere liv da han krøp under røyken og fikk vekket treneren sin og flere av lagkameratene. 

- Det at jeg klarte å holde hodet kaldt, forholde meg rolig i en kritisk situasjon og tenke sikkerhet var erfaringer jeg tok med meg videre, og gjorde at det ble naturlig med en karriere i Forsvaret.

Lang karriere i Forsvaret

Nå 44 år gammel bor Vidar i Lørenskog. Han er gift med Annette, har to små barn, og kan se tilbake på 25 år med tjeneste i Forsvaret, hvorav 23 år som offiser. Han har tjenestegjort blant annet tre ganger i Afghanistan og deltatt i mange NATO-møter. Vidar har også deltatt på øvelse i Ukraina, både før og etter at Russland annekterte Krim i 2014. I 2017 valgte han å starte på Bachelor i internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet, ved siden av å være i fulltidsjobb.

- For min egen del var det viktig å finne en studieretning som var relevant for mitt yrke. Forsvaret har fått økt fokus på bachelor og masterutdanninger de siste årene. Bachelor i internasjonale studier med historie ble et naturlig valg for meg, fordi Forsvaret samarbeider mye internasjonalt, deltar i multinasjonale operasjoner, som i mange tilfeller er ledet av internasjonale organisasjoner som FN og NATO.

Bilde av Vidar Skillingsås i uniform.

Vidar har tjenestegjort i Afghanistan tre ganger. Foto : Lars Magne Hovtun.

- Hele tiden noe nytt å lære

Han fikk stor støtte av sin daværende sjef, noe som førte til at han fikk tildelt et antall studiedager som igjen har ført til at han har klart å prestere veldig bra på studiene. Vidars nåværende sjef har også vært svært positiv til utdanningen hans.

- Jeg følte i forkant at jeg kunne mye om verden og dens organisering, men jeg har måttet erkjenne at det fortsatt var mye jeg ikke visste, eller fortsatt vet. Jeg må bare innrømme at internasjonale studier er et så stort fagfelt at det hele tiden vil være noe nytt å lære.

Han jobber nå i Hærstaben som senior totalprosjektkoordinator. Det vil si at han er involvert i anskaffelsen av nytt materiell, og at han er med på å kravsette nytt materiells kapasiteter og egenskaper i forhold til operativ bruk. I tillegg må ulike ledd og organisasjoner koordineres, og Forsvaret må være klar til å motta nytt materiell.

- I jobben min samarbeider jeg mye med sivile aktører både nasjonalt og internasjonalt, så emnene menneskerettigheter, internasjonal politisk økonomi og internasjonal politikk på studiet er mest relevante til min nåværende stilling. Jeg ønsker å kunne fortsette med det jeg driver med nå, og bruke det jeg lærer i arbeidshverdagen.

Fortsatt uoppklart

Til sommeren er Skillingsås ferdig med bachelorgraden ved HINN. I disse dager er fokuset på bacheloroppgaven der tema er hvem som styrer og påvirker Russlands utenriks- og sikkerhetspolitikk.

- Ved å ha en utvidet forståelse for verden, vil man lettere kunne argumentere saklig og delta konstruktivt i samfunnsdebatten. Begynner eller fortsetter du som meg i yrker hvor man får brukt kunnskapen, vil studiet ha stor betydning.

Nå tretti år etter er mordbrannen på Scandinavian Star fortsatt uoppklart. Ennå er det overlevende som sliter psykisk med det de opplevde.

- Jeg for min del har kommet meg bra gjennom det, selv om jeg også slet med skyldfølelse i starten, for ikke å ha gjort nok. Men både jeg personlig og samfunnet har heldigvis lært mye av og etter denne katastrofen, så jeg tror, og håper noe lignende ikke vil skje i Skandinavia igjen.