Language: NOR | ENG

Energiforsyning for framtida på Lillehammer

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer (Foto: HiNN)

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer (Foto: HiNN)

Det er en gledens dag ved HiNN når høgskoleanlegget på Lillehammer på 34 000 m2 og et årlig energiforbruk på nærmere 6,7 millioner kWh blir knyttet til en mer moderne og klimavennlig energiforsyning levert fra Eidsiva bioenergi.

Fjernvarme kake 2020

Dette er noe både studenter og ansatte ved HiNN er pådrivere for. Når vi vet at bygninger står for en tredel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk så utgjør altså høgskolens bygninger det største enkeltelementet i høgskolens klimaavtrykk. Miljø og bærekraft står derfor sentralt når studiestedene utvikles, forteller Marit Torgersen, direktør for digitalisering- og infrastruktur ved HiNN.

Miljøvennlig oppvarming

- Vi har satt oss som mål å være en samarbeidsorientert men krevende leietaker, og som leietaker hos Statsbygg på Lillehammer er vi veldig fornøyde med at nytt fjernvarmeanlegg nå er på plass i fyrrommet, koblet til Eidsiva bioenergi sitt anlegg i Industrigata ikke langt unna, fortsetter Torgersen. Fjernvarmen gir en forutsigbar og miljøvennlig oppvarming, og er basert på regionens «grønne gull», uutnyttet treflis som ellers ville gått tapt. Dette innebærer heldigvis også at reserveløsningen basert på oljefyring nå er «historie». Når vi vet at anlegget på Lillehammer er på Storhove er på 34 000 m2 så har et nytt miljøvennlig energianlegg stor betydning for klimaavtrykket høgskolen setter. 

Tar miljøansvar

Driftspersonell fra Statsbygg med Lillehammers Mads Fosnes og Jan Lysthaug i spissen har skjøttet rollen som byggherre selv. -  Sammen tar Statsbygg og høgskolen nå miljøansvar og vi har fått et miljøvennlig og framtidsrettet energisystem ved HINN, sier driftssjef Jan Lysthaug. GK-Rør Lillehammer har hatt totalentreprisen.