Language: NOR | ENG

Endringer i undervisning ved studiesteder i Hamar

Inngangsparti ved Høgskolen i Innlandet sitt bygg

Høgskolen i Innlandet sine studiesteder på Hamar og Blæstad innfører restriksjoner på antall personer tilstede i praktiske fag, og gir øvrig undervisning digitalt, som en følge av smitteutviklingen i Hamarregionen. Illustrasjonsfoto.

Innføringen av lokale tiltak knyttet til smittesituasjonen i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten gir endringer ved Høgskolen i Innlandet sin aktivitet på Hamar og Blæstad. 

Høgskolen har i samråd med kommuneoverlegen i Hamar besluttet følgende oppfølging på de to studiestedene i Hamar kommune:

  • Det meste av undervisning på legges digitalt ut høstsemesteret, men det kan gjøres unntak for visse typer undervisning som praktisk-estetiske fag, realfag, spillutdanninger, biotek og praktisk undervisning på Blæstad. Forutsetningen er at gruppene ikke overstiger 20.
  • Terskelen for bruk av hjemmekontor for ansatte senkes ytterligere de kommende to ukene.
  • I samråd med oppvekstledere i de fire kommunene vil praksisopplæringen av våre lærerstudenter i skoler og barnehager gå som planlagt. Forutsetningen er at det ikke skjer vesentlige endringer i smittesituasjonen gjennom helgen.
  • Praksisveiledere ved Høgskolen skal imidlertid ikke ut i praksisbesøk på skolene. Disse praksisveilederne er vanligvis ute på flere skoler daglig og utgjør en større risiko for krysskontakt enn studentene som er fast på en skole eller barnehage i flere uker.

I tillegg gjelder det at alle muntlige eksamener på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk høstsemesteret 2020, både på Hamar og Lillehammer, gjennomføres digitalt på Zoom.

Fakultetet gjennomfører heller ingen skriftlige skoleeksamener på studiestedene. Disse er erstattet av andre eksamensformer.

Kontakt:

Dekan Morten Ørbeck ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, tlf. 976 91 867.