Language: NOR | ENG

Endret praksis etter nettkurs

Portretter av mange deltakere på nettkurs.

Hovedkonklusjonen i evalueringen er at nettkursene fungerer meget godt både faglig og pedagogisk. 

- Det er utrolig betryggende å kunne gå gjennom et sånt kurs. Slik lyder tilbakemeldingene i evalueringen av deltakeres erfaringer med nettkurs for lærebedrifter og prøvenemnder.

Line Kristiansen, Marianne Sveen og Brit Svoen ved Senter for livslang læring (SELL) har evaluert brukernes erfaringer med to nettkurs i vurdering. Kursene er utviklet og skreddersydd for faglige ledere og instruktører i lærebedrifter, prøvenemnder og fylkeskommuner av Senter for livslang læring og Fakultet for lærerutdanning (LUP). Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

Hovedkonklusjonen i evalueringen er at nettkursene fungerer meget godt både faglig og pedagogisk. Nettkursene har for mange bidratt til en endret praksis ved måten de veileder/gjennomfører fag- og svenneprøver på. Flere trekker fram at faglig utbytte, bevisstgjøring, trygghet i rollen, gode råd om hvordan man kommuniserer med læringen/kandidaten samt refleksjon over egen praksis er positive effekter av kursene.  Videre meddeler mange at nettkursene oppleves som fleksible, brukervennlige og med en tydelig oppbygging og struktur.

Mer utdypende om disse og flere interessante funn kan leses i evalueringsrapporten som nå er publisert i HiNNs skriftserie.

Mer informasjon:
Se kursenes nettside: www.inn.no/vil
Prosjektleder ved Senter for livslang læring ved Brit Svoen, epost:  brit.svoen@inn.no

Påmelding til kursene:
Senter for livslang læring ved Marianne Sveen, epost:  marianne.sveen@inn.no