Language: NOR | ENG

- En spennende og nyttig master

Profilbilde av en kvinne.

Amelia Haile var ferdig med Master i folkehelsevitenskap i 2017. Siden har hun hatt flere relevante jobber. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Amelia Haile flyttet fra Oslo til Elverum for å ta Master i folkehelsevitenskap. I etterkant har hun fått en karriere innen undervisning. 

Amelia er 29 år, og flyttet til Elverum tilbake i 2015 da hun startet på Master i folkehelsevitenskap. Tidligere har hun fullført en bachelorgrad i ernæring i Oslo. Hun valgte å studere Master i folkehelsevitenskap for å få litt bredere perspektiv enn hva hun fikk på ernæringsstudiene som fokuserte mer på enkeltindividet og individuell helse.

- Jeg synes det er veldig interessant å zoome litt ut og se på det store samfunns- og befolkningsnivået. I tillegg ønsket jeg også å få bredere og større jobbmuligheter i framtiden.

Flere fordeler med å studere i Elverum

Det å studere i Elverum har flere fordeler kontra det å studere i hovedstaden, mener hun. En av dem er at man her får muligheten til å bo nær naturen og blir fristet til å drive med ulike fysisk aktiviteter i nærmiljøet.

- I Oslo har jeg aldri gått på ski da det tok forholdsvis lang tid å komme til skiløypene med kollektiv transport. Etter at jeg flyttet hit og oppdaget at skiløypene ligger 3 minutters gåavstand fra høgskolen ble jeg veldig opptatt av å benytte meg av utnytte muligheten.

En annen fordel hun nevner er at ved Høgskolen i Innlandet hadde hun færre medstudenter i klassen som gjorde at de fikk mer tid til diskusjoner både med hverandre og med underviserne.

- Det hadde vi neppe fått mulighet til hvis det var en mye større klasse, sånn som det ofte er på større utdanningsinstitusjoner i storbyene.

Om studiet

På Master i Folkehelsevitenskap får studentene forståelse for faktorene som påvirker helse og kunnskap om muligheter og utfordringer som er knyttet til å forebygge sykdom og fremme befolkningens helse.

- Det er en veldig interessant master, og mange av foreleserne var ekstremt bra. Studiet hjalp meg også å forstå litt bedre valgene mennesker tar i hverdagen når det gjelder for eksempel matvarevalg.

Innføring i folkehelse, forskningsteori og forskningsmetoder, helsepsykologi og helsekommunikasjon er noen av emnene på studiet. Ifølge Amelia er det en fin balanse mellom forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. Siden dette er en master på heltid så er det en del forelesninger og lengre dager på skolen kan forekomme. Til tross for at studiet inneholder mange teoretiske fag, var Amelia veldig fornøyd med innholdet i de ulike emnene og hadde mange engasjerte lærere hun alltid kommer til å huske.

- Til tross for mye teori følte jeg alltid at forelesningene var veldig interessante. Mitt favorittemne var faktisk vitenskapsteori og metodelære.

Nyttig å vite før du søker

Et av kravene for å kunne søke Master i Folkehelsevitenskap er å ha en fullført bachelorgrad med en fordyping på minst 80 studiepoeng innen helse-, idretts- eller pedagogiske fag.

- Studiet gir nyttig kunnskap til alle som er interessert i helse og ønsker å få en dypere forståelse over ulike faktorer som påvirker det. Det er ganske overraskende å se hvor innviklet ting er og at det ikke alltid finnes et tydelig svar på problemstillinger, men som regel er det mange ulike perspektiver og løsningsmuligheter.

Om veien til å bli høgskolelektor på HINN

Med en bachelorgrad innen ernæring i lomma hadde Amelia lyst å få utvidet kunnskap og større muligheter. Derfor valgte hun å skrive masteroppgave om seksuell helse, og gjennomførte en kvalitativ studie innenfor dette temaet. Deltagerne til studiet fant hun via Seks og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, som gav henne tilbud om videre samarbeid etter at hun fullførte studiet.

- Jeg begynte å jobbe hos Seks og samfunn i en liten potetstilling med ulike oppgaver. Senere startet jeg med seksualundervisning for 9.klassinger i Oslo-området. Da fikk jeg en smak på hvordan det er å undervise som jeg syntes var utrolig gøy.

Etter ett år med undervisning søkte Amelia på en stilling hos HINN og begynte som høgskolelektor i 2019. Her underviser hun flere fag både på Bachelor i folkehelsearbeid og Årsstudium i mat, ernæring og helse.

- Jeg hadde egentlig aldri tenkt å bli lærer, men jeg trives veldig godt med det og tror at jeg kan kalle det min drømmejobb.

Masteren gjorde meg klar for arbeidslivet

I løpet av studiet ble Amelia, som anser seg som en mer introvert person, mer komfortabel med å stå foran en klasse. Dette var spesielt viktig i hennes første stilling når hun snakket foran ungdommer om et tema som mange betraktet å være flaut.

- Vi hadde en del presentasjoner foran klassen på masterstudiet og for min del var det var en veldig fin øvelse.

Stort og variert arbeidsmarked

Å drive med folkehelsearbeid er ikke en profesjon og det er kanskje akkurat det som gjør at arbeidsmarkedet blir større og mer varierende. Selv ser Amelia på folkehelse som en paraply, en samlebetegnelse som åpner for at studentene i etterkant kan søke på mange ulike stillinger.

- Det har de siste årene blitt stadig mer fokus på folkehelse, noe som gjenspeiles i at det har blitt enklere å få seg jobb. Etter min mening så kan det være lurt å søke på denne masteren etter å ha fullført en litt smalere bachelor så får man åpnet mange dører med et bredere studium. som denne.