En million til forskning på fritidsboliger i Oppland

Hyttegrend (foto: ØF/HINN)

Oppland er et av fylkene i Norge med flest fritidsboliger. Hva slags økonomiske ringvirkninger gir disse? (foto: ØF/HINN)

Oppland fylkeskommune har innvilget 1 million kroner til å utvikle kunnskap om verdiskapingen av fritidsboliger og økonomiske virkninger lokalt, kommunalt, regionalt og for samfunnet generelt.

Det er Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet som skal utføre kartleggingen.

Les hele saken på ostforsk.no

Sist endret: .