Language: NOR | ENG

En grønnere festival

Profilbilde av Helene Haraldsen

Helene Haraldsen studerer master i miljøpsykologi ved studiested Lillehammer. 

I samarbeid med Norsk Litteraturfestival har to av våre studenter jobbet for å skape en grønnere profil på festivalen.

Helene Haraldsen og Anja Sunniva Valseth studerer master i miljøpsykologi ved studiested Lillehammer. I emnet miljøatferd har de hatt et praktisk arbeidskrav som brakte dem i dialog med Norsk Litteraturfestival. Prosjektet gikk ut på at de i starten av 2020 skulle være miljøkonsulenter for festivalen, og hjelpe de med å få en grønnere profil.

- Festivalen hadde sett seg ut et par områder de ønsket hjelp med, blant annet innen transport og mat. Vår oppgave var å jobbe med kommunikasjon til festivalens besøkende om matvalg, der målet var å påvirke flere av de besøkende til å velge mer plantebaserte og kortreiste alternativer, sier de to.

Får relevant erfaring

Faglærer og førsteamanuensis Åshild L. Hauge har også vært involvert.

- For meg var det viktig å få inn reelle øvelser på rådgiver-rollen i studiet. Studentene vil gjennom dette få erfaring med kommunikasjon med oppdragsgiver, diskusjon om utforming av oppdraget, og presentasjon av resultater – akkurat som i arbeidslivet. Denne typen oppdrag i masterstudiet øker også kontaktflaten med næringslivet. Da vil det være lettere å komme ut i jobb.

Prosjektet ga de to muligheten til å bruke mye av kompetansen de har opparbeidet seg i studiet i praksis. Særlig fikk de satt seg godt inn i den delen av miljøpsykologien som retter oppmerksomheten mot atferd som bidrar til klimaendringer, og tiltak som er effektive for å stimulere til ulik type miljøvennlig atferd.

- Vi hadde også med oss den mer klassiske miljøpsykologien hvor fokus ligger på samspillet mellom mennesker og fysiske omgivelser. I tillegg til å sette oss inn i faktorer ved individet som predikerer atferd, fokuserte vi også mye på hvilken fysisk kontekst de besøkende befinner seg i under festivalen, og hvordan det kan påvirke de valgene de tar. Begge perspektivene var med på å forme de løsningsforslagene vi kom fram til, sier Haraldsen og Valseth.

Anja Valseth har hjulpet Norsk Litteraturfestival med å få en grønnere profil.

Jobbet praktisk med pensum

I arbeidet med en så konkret problemstilling fikk de jobbet med pensum på en mer praktisk rettet måte som sikret en svært aktiv tilnærming til stoffet der teorien og forskningen ble et verktøy for å finne konkrete praktiske løsninger.  

- Etter dette prosjektet så føler vi oss tryggere på at vi kan hente ut, og sette sammen nødvendig forskning og teori for å gi gode innspill. Det å jobbe med litteraturen på denne måten oppleves som et verktøy man gradvis lærer seg å bruke - jo mer praksis vi får i å bruke det, jo tryggere blir vi på hva vi kan bidra med i arbeidslivet, sier de.

 At slike prosjekter er del av masterstudiet beskriver de som svært positivt.

 - Det har vært veldig motiverende å samarbeide med noen som faktisk har behov for innspill, og som vil bruke det vi kommer frem til. Det er også til stor hjelp å få prøvd seg som konsulenter allerede på studiet, som er en mulig rolle vi kan ta når vi er ferdig med masteren. Det var også gøy å være med bak i kulissene til festivalen og se hvordan de arbeider.

Norsk Litteraturfestival arrangeres i år som en digital litteraturfestival fra 29. til 31. april på grunn av koronautbruddet.