Eget nettverk ga jobb som rådgiver

Portrettbilde av Christer Giske.

Tidligere HINN-student Christer Giske jobber nå som HR-rådgiver i Azets. 

Våren 2018 var Christer Giske ferdig med Bachelor i organisasjon og ledelse på HINN. Han gikk rett ut i jobb som HR-rådgiver i Azets.

Christer flyttet til Lillehammer for å studere høsten 2015. Emnekombinasjonen på bachelorgraden var en av hovedgrunnene til at han valgte å studere nettopp her. Sett i ettertid trekker han fram emnene innføring i organisasjon og ledelse, arbeidsrett og organisasjonspsykologi som noe av det beste med bachelorgraden.

- Både i militæret og i det sivile hadde jeg tidligere jobbet med flere av emnene som jeg fant interessante på HINN. Å studere disse nærmere var jeg trygg på at ville sikre meg en god og bred kompetanse innen personalledelse, organisasjons- og personalutvikling.  

Jobber som rådgiver i Azets

Etter fullførte studier på HINN gikk veien videre til en stilling som HR-rådgiver i Azets, som er et resultat av salget av Business process outsourcing-divisjonen fra Visma.

- Min jobb er å sørge for at HR blir et enda større konkurransefortrinn for bedriftene, samt skaffe de mer fleksibilitet. Det omfatter alt fra enkle daglige oppgaver til mer komplekse utfordringer, for eksempel å holde i oppsigelse- og nedbemanningsprosesser, eller å være utleid som HR-sjef ute i bedriftene. Mye av kompetansen jeg tilegnet meg på HINN bruker jeg nå daglig.

Fikk raskt relevant jobb

Christer var en av studentene som fikk seg jobb relativt raskt etter fullført utdannelse på HINN. Han var tidlig ute med å sette i gang søknadsprosessen. Det, frivillig engasjement og noen tilfeldigheter sørget for at han fikk en stilling som HR-rådgiver.

- Akkurat denne muligheten fikk jeg takket være nettverket mitt som jeg hadde bygd gjennom verv i studentorganisasjonen Start LHMR og fra min tid som daglig leder i Switch. Da jeg først fikk muligheten med intervju handlet det om å våge/kunne fronte tidligere relevant erfaring, og knytte det opp mot kompetansen jeg hadde opparbeidet meg.

Praksis på Nordmøre

I løpet av studietiden hadde også Christer praksis hos et konsulentselskap på Nordmøre. Her fikk han et godt innblikk i hverdagen til en rådgiver, og også bekreftet at han hadde valgt rett utdannelse.

- Her lærte jeg utrolig masse siden kollegene mine der delte av sin enorme kompetanse og erfaringer. De ønsket at jeg skulle utvikle meg faglig, og lot meg ta del i prosesser jeg kjenner igjen fra min nåværende arbeidsplass.

Innholdsbilde

Christer beskriver studenter med en Bachelor i organisasjon og ledelse fra HINN som meget ettertraktede på arbeidsmarkedet. Han mener det er en bred og god generalistutdanning, og at han lærte mye om relevante temaer som HR, ledelse, psykologi og arbeidsrett.

- Kanskje det viktigste jeg setter igjen med i etterkant er at jeg har lært hva det vil si å lære. Ikke bare å lære en studieteknikk opp mot eksamen, men hvordan god og riktig informasjon skal innhentes på en effektiv måte.

- Skap dere et nettverk

I tillegg føler han seg nå mer selvsikker grunnet studiets fokus på å utvide studentenes komfortsone. Mye av det han lærte er overførbart til arbeidslivet.

- For dere som går studiet nå – skap dere et nettverk når dere nå har muligheten. Ta på deg et relevant verv, for her kan det være at du plutselig får den hjelpen du trenger. Og husk at vel så viktig som karakterer er hvordan du skal anvende det du har lært.

Sist endret: .