Language: NOR | ENG

EAT-dietten: Betydning for folkehelsa, landbruket og bærekraft

Foto av bord fullt av mat.

Bli med på et åpent temamøte 24. september, i regi av NITO, hvor vi ser nærmere på EAT-dietten, og hvilke konsekvenser det kan få dersom store deler av Norges befolkning endrer sine matvaner i henhold til dens anbefalinger.

Bli med på et åpent temamøte den 24. september, i regi av NITO, der det sees nærmere på EAT-dietten, og hvilke konsekvenser det kan få dersom store deler av Norges befolkning endrer sine matvaner i henhold til dens anbefalinger.

I januar i år presenterte EAT-Lancet-kommisjonen, med Gunhild Stordalen i spissen, sin mye omtalte sluttrapport. Forskergruppen har hatt som mål å finne fram til en sunn diett produsert i et bærekraftig matsystem. Langt fra alle forskningsmiljøene er enige i konklusjonene og anbefalingene om et hovedsakelig plantebasert matinntak.

Temamøtet arrangeres som en del av Forskningsdagene, som i år har "hjernen" som overordnet tema.
Møtet avholdes torsdag 24. september klokken 17.00-19.00. Arrangementet er gratis, og åpent for alle.

NB! Påmeldingsfrist 20. september.

Program:
Hva er EAT-dietten og hvilken betydning kan den ha for norsk folkehelse? v/ Amelia Haile, Høgskolelektor ved fakultet for helse- og sosialvitenskap/folkehelse, HINN.

Hvilken betydning kan en overgang til EAT-dietten få for norsk landbruk og bærekraft? v/ Odd Magne Harstad, Professor emeritus i husdyrernæring ved NMBU.

Om innlederne:
Amelia Haile er utdannet bachelor i ernæring og master i folkehelsevitenskap. Hun jobber som høyskolelektor ved Høgskolen i Innlandet (HINN) fakultet for Helse- og sosialvitenskap, seksjon folkehelse. Haile har studieprogramansvar for master i folkehelsevitenskap og har tidligere hatt studieprogramansvar for årsstudium mat, ernæring og helse. Hun underviser relevante emner innenfor ernæring og folkehelse. Haile er spesielt opptatt av å redusere sosial ulikhet og jobber for at folkehelseperspektivet skal inkluderes i alle områder i samfunnet.

Odd Magne Harstad er professor emeritus i husdyrernæring ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU). Han har arbeidet ved NMBU siden 1980,  og de siste 10 åra mest med utnyttelsen av nasjonale fôrressurser til  matproduksjon og utslipp av klimagasser fra husdyrproduksjonene, med særlig vekt på mjølk- og kjøttproduksjon på storfe. Han har lagt stor vekt på å formidle kunnskaper og forskningsresultater innen disse temaene til ulike målgrupper gjennom en rekke bidrag i ulike media og ved å bli brukt som foredragsholder og fagekspert.

Praktisk info:
Det legges opp til både fysisk og digital deltakelse. Kryss av for dette ved påmelding. Antall fysiske plasser vil være begrenset og følge gjeldende smittevernanbefalinger.

Arrangementet holdes fysisk på Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar, Biohuset 2, klasserom 105 - inngang N (ved krysset Ole Bullsgate/Holsetgate). Bruk Mazemap for å finne frem.

Deltar du digitalt vil du få tilsendt lenke før kursstart.

Arrangementet er i regi av NITO Hedmarks faggruppe for bioteknologi og kjemi. Ønsker du å engasjere deg i gruppen eller har innspill til temaer ta gjerne kontakt på  hedmark@nito.no

Påmelding skjer via NITOs nettsider: https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/nettverk-og-personlig-utvikling/eat-dietten-betydning-for-folkehelsa-landbruket-og-barekraft/

Spørsmål?

Ta kontakt med Astrid Nordheim på telefon: 411 43 760 eller epost: astrid.nordheim@nito.no