Language: NOR | ENG

Dugnaden mot koronavirus fortsetter

Foto av noen som vasker hendene.

Kampen mot koronavirus er ikke over. Vi må blant annet fortsette med god hånd- og hostehygiene samt forsterket renhold i lang tid fremover. Å være bevisst på gjennomføring av dette, begrenser dråpesmitte. Foto: Pixabay

Helsemyndighetene er klare i sin tale: Kampen mot koronaviruset og covid-19 er ikke over. Vi må fortsette dugnaden mot smittespredning også utover høsten.

Samfunnet åpner opp igjen. Etter endt sommerferie vender ansatte og studenter tilbake til arbeids- og studieplasser ved studiestedene våre, og vi skal igjen forholde oss til andre mennesker gjennom flere fysiske møter enn det som har vært praksis denne våren. Det pågår fortsatt en pandemi. Vil vi klare å holde smittetallet nede?

Koronavirus og covid-19 har preget hverdagen vår i snart fire måneder. Vi har lært oss å leve annerledes; mer distansert fra hverandre og med et stort fokus på håndvask og personlig hygiene.
Selv om samfunnet nå åpnes og hverdagen til dels normaliseres, pågår det fortsatt en verdensomspennende dugnad for å forsøke å holde smittetallene nede. Fortsatt rapporteres det om svært dystre tall – blant annet i USA, India, Brasil og Iran.

For koronaviruset er ikke borte. Det kommer trolig fortsatt til å eksistere i lang tid fremover, og det er bare sammen vi kan bekjempe det. Derfor er også helsemyndighetenes råd klare:

1. Syke personer skal holde seg hjemme – selv om du bare har lette luftveissymptomer.

2. Vi må fortsette med god hånd- og hostehygiene samt forsterket renhold. Å være bevisst på gjennomføring av dette, begrenser dråpesmitte.

3. Kontaktreduserende tiltak må opprettholdes. Det vil si at vi må fortsette å holde minst én meters avstand (i forelesningssaler, kantiner, korridorer og på kontorer). Vi bør unngå aktiviteter som krever nærkontakt mellom studenter eller studenter og ansatte. Både studenter og ansatte oppfordres også til å begrense bruk av offentlig transport der det er vanskelig å opprettholde avstand.

Når vi vender tilbake etter sommeren, vil undervisning og arrangementer tilrettelegges slik at gjennomføring blir i henhold til gjeldene smitteverntiltak. Dette vil også gjelde for fadderuka.

Selv om vi er lei av å ta forholdsregler hele tiden, må vi likevel fortsette å gjøre det en god stund til. Det er hver enkelt av oss sitt ansvar å følge til enhver tid gjeldene smittevernråd og retningslinjer – og det er bare sammen at vi kan bekjempe viruset slik at hverdagen for alvor kan bli normal igjen.

Både studenter og ansatte ved HINN oppfordres til å holde seg oppdatert på hvilke retningslinjer som til en hver tid gjelder i høgskolens smittevernveileder:
https://www.inn.no/om-hoegskolen/smittevernveileder
Her finner dere også en film for studenter om lynkurs i smittevern.

For mer informasjon om koronavirus/covid-19 og oppdaterte retningslinjer, les mer på Folkehelseinstituttets sider: www.fhi.no