Language: NOR | ENG

Droner over Blæstad

Lars Gunnar Flatvad og Fredrik Klaseie er studenter på tredje året på Blæstad. Nikolai Ødegaard er ansvarlig for droner hos Graminor AS.

Lars Gunnar Flatvad og Fredrik Klaseie er studenter på tredje året på Blæstad. Nikolai Ødegaard er ansvarlig for droner hos Graminor AS.

Studenter ved Høgskolen i Innlandets studiested Blæstad har samarbeidet med Graminor AS for å se på en bedre fordeling av kunstgjødsel på jordene. 

Av: Lars Gunnar Flatvad og Fredrik Klaseie, bachelorstudenter Blæstad

Bacheloroppgaven til Lars Gunnar Flatvad og Fredrik Klaseie handler om tilbakeføring av filer fra kunstgjødselspredning med Kverneland Geospread. Denne sprederen bruker tildelingsfiler for å justere mengden kunstgjødsel etter plantenes behov. For å danne et grunnlag for oppgaven ble Nikolai Ødegaard hos Graminor AS kontaktet for å ta dronebilder og lage tildelingsfiler.

Ødegaard tok i september turen til Blæstad for å fly drone over skiftet Rogland. Han brukte et program kalt Pix4D Capture til å styre dronen. I dette programmet kan man markere ønsket område og flyhøyde samt kamerainnstillinger for dronen. Programmet vil deretter foreslå et flymønster som man kan justere etter behov. Man legger så inn ønsket fotograferingsintervall og trykker start. Programmet flyr så dronen ved hjelp av GPS etter planlagt flymønster.

Drone og oversikt

Her kan vi se dronen i aksjon med display i høyre hjørne som viser fremgangen på skiftet.

I november fikk studentene og øvingslærer Dag Jørgensen komme på besøk til Graminor AS, for å få en gjennomgang av stitching av dronebilder til mosaikk og konvertering til tildelingsfil. Med programmet Pix4D Mapper kan man se på forskjellige indekser som viser blant annet plantedekke. ExG-indeks (Excess Green indeks), som ble valgt har sammenheng med biomasse/grønn plantemasse ute på åkeren. Fila som ble laget blir nå brukt videre til å styre gjødselmengde under kjøring med gjødselspreder.

ExG-indeks over Rogland skifte på Blæstad (grønn = «mye plantemasse» rød = «lite plantemasse»)

ExG-indeks over Rogland skifte på Blæstad (grønn = «mye plantemasse» rød = «lite plantemasse»)

Studentene og Dag fikk også en omvisning hos Graminor AS og et innblikk i deres daglige drift.

Studentene og miljøet på Blæstad takker Nikolai Ødegaard og Graminor AS for det gode samarbeidet til nå, og håper at Graminor og Høyskolen i Innlandet vil fortsette å holde tett kontakt mellom fagmiljø og studenter.