Language: NOR | ENG

Disputas: Om å bruke de ressursene vi har for å tilpasse oss endringer

Portrett Findsrud

Rolf Findsrud forsvarer sin doktorgradsavhandling 16.12.2020. 

Rolf Findsrud disputerer ved Høgskolen i Innlandet onsdag 16. desember. 

Hva er det som gjør at noen får mer ut av ressursene de har tilgjengelig enn andre? Og, hva er det som gjør at noen, gang på gang, klarer å komme med nye måter å skape verdi?

Dette har Rolf Findsrud undersøkt i sin avhandling « Teoretisering av ressursintegrering: Studier av aktører og tjenesteinnovasjon i dynamiske kontekster». Finsrud disputerer ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor 16.desember.

Han har forsket på hvordan aktører best mulig bruker sine ressurser i omgivelser som er i konstant endring. I likhet med kroppen som trenger hjertet for å pumpe blod til hele kroppen for å overleve, trenges individer og bedrifter som bruker ressurser og samskaper verdi i et samfunn.

Avhandlingen bidrar til å teoretisere fenomenet “resource integration” gjennom å forske på aktørers evne til effektivt å bruke kunnskap og ferdigheter til å skape verdi og utvikle innovative løsninger for tjenester.

Evnen til å kontinuerlig tilpasse seg endringer, være ressurssterk og kreativ, samt kunne løse problemer under stress noen av de viktigste evnene aktører trenger.

Findsrud starter avhandlingen med å referere til 80-tallshelten MacGyver fra tv-serien med samme navn, den rådsnare agenten som brukte skolisser, binderser og det han ellers fant rundt seg på utradisjonelle måter for å komme seg ut av problemer. I hverdagen må vi alle bruke de ressursene vi har for å tilpasse oss endringer og løse problemer, skriver Findsrud.