Language: NOR | ENG

Direktesendt 17. mai-feiring

Direktesendt 17. mai-feiring

Da årets eksamensproduksjon ble avlyst, tok avgangsstudentene ved TV-skolen initiativ til å produsere fire timer med direktesendt TV-underholdning på nasjonaldagen.

Eksamen for studentene i flerkameraproduksjon ved TV-skolen omfatter vanligvis to TV-produksjoner, henholdsvis Gullrutens fagpris for TV2 og Diplomkonserten med Kringkastingsorkesteret for NRK. Denne våren ble begge produksjonene avlyst på grunn av koronapandemien.

Søndre park_tvskolen_livesending_17mai

Hektisk forarbeid i Søndre Park, Lillehammer. På bildet sees Kristoffer Winger, Asgeir Ramfjord og teknisk leder Amalie Heggen Listou

Asgeir og Kristoffer_studenter_tv_skolen_livesending

Studentene er nå i full gang med opprigg. På bildet sees lysmester Asgeir Ramfjord (t.v) i diskusjon med regissør Kristoffer Winger

 

Nye samarbeidspartnere 

At uforutsette ting skjer er ikke noe nytt i en TV-produksjon, men at det foreligger såpass mange begrensinger har vært en utfordring.En gruppe studenter fikk i oppgave å utrede andre alternativer, og fikk ideen om å lage en 17.mai-sending for Lillehammer og Gudbrandsdalen. Med bare tre uker frem til sendedato ble det inngått et samarbeid med mediehuset GD, som tar hovedansvar for det redaksjonelle innholdet og stiller med programledere. Studentene har ansvaret for å planlegge og gjennomføre produksjonen.

- – Det er en ny erfaring for oss å ikke ha full kontroll på det redaksjonelle innholdet, det har gitt noen ekstra utfordringer for planleggingen. Samtidig er slike samarbeid, gjerne på kort varsel, virkeligheten som venter oss når vi nå skal ut i yrkeslivet, sier registudent Eskil Andersen. Han var sentral i utformingen av den opprinnelige ideen, og har samarbeidet tett med GD gjennom hele prosessen. 

Les mer og se sendingen hos gd.no

Studentene samarbeider ofte med eksterne samarbeidspartnere, men denne gangen har forberedelsestiden vært uvanlig kort. Den korte tiden, og den uvanlige situasjonen, har vært lærerikt for alle parter, mener Andreas Dreyer, som har det faglige ansvaret for studentene.

Andreas Dreyer_livesending Lillehammer

Andreas Dreyer har ansvaret for utdanningen i flerkameraregi ved TV-skolen

- Studentene og redaksjonen i GD har funnet hverandre i felles mål for sendingen, og begge parter har kunnet trekke på hverandres spisskompetanser. Det har medført at ambisjonsnivået har blitt hevet i løpet av de siste ukene, sier Andreas Dreyer. Han mener at eksamensoppgaven som studentene har tatt på seg er krevende.

- Sendingen er både teknisk og visuelt krevende fordi den sendes direkte og er sammensatt av svært ulike innholdselementer, som for eksempel samtaler med gjester i studio, flere musikkinnslag og ulike fysiske aktiviteter. Alle elementer detaljplanlegges i forkant.

Sterkt fokus på smittevern

Produksjonen foregår på to locations, henholdsvis ved TV-skolens lokaler på studiested Lillehammer og i Søndre Park i Lillehammer. I tillegg sender ett team direkte fra ulike tettsteder nordover i Gudbrandsdalen. Valget om å dele produksjonen mellom to locations handlet også om smittevern. Ved å dele crewet, som i alt teller 33 personer, mellom to ulike steder reduseres kontaktpunktene mellom studentene betraktelig.

 -  Vi er veldig glade for at høgskolen har gitt oss dispensasjon til å kunne benytte lokaler og utstyr for å gjennomføre denne eksamenen, og både studenter og ansatte har nedlagt mye arbeid i å utarbeide grundige smittevernsplaner, sier instituttleder Jo Sondre Moseng.

 Det er utarbeidet planer for hvor hver enkelt student eller ansatt kan bevege seg på locations i forarbeidsfasen og under produksjon, for fordeling av toaletter samt rutiner for hvordan teknisk utstyr skal behandles. I tillegg er det etablert smittevernsstasjoner ved locations, og alle studenter er utstyrt med desinfeksjon og andre smittevernsartikler. Alle møter foregår i Zoom. Smittevernet setter også rammer og begrensninger for utformingen av sendingen.

 - For alle våre produksjoner avkreves studentene HMS-planer, men å planlegge smittevernstiltak i lys av en pandemi var nytt for oss alle. Selv om mange tiltak kanskje synes strenge, vil jeg berømme både studenter og ansatte for å ha tatt denne utfordringen på alvor og fulgt smittevernsplanene disiplinert, avslutter Moseng.

En annerledes eksamen

Etter en intensiv planleggingsperiode er studentene nå i ferd med de siste forberedelsene. Det er lange dager for alle. Studioene rigges, teknikken testes og kjøreplanen for sendingen ferdigstilles. På lørdag gjennomføres prøver, før crewet møtes for brief klokken 06.00 på nasjonaldagen. Mellom klokken 09.00 går sendingen på luften – og med det er eksamen i gang, med sensorer tilstede på location. Studentene må selv rigge ned produksjonen utover kvelden, så noen feiring av 17. mai blir det ikke tid til. Derimot kan studentene glede seg over å ha gjennomført bacheloreksamen – og samtidig gitt sitt bidrag til 17.mai-stemning på en ellers veldig annerledes nasjonaldag i Innlandet.