Language: NOR | ENG

Digitaliseringsskolen for næringslivet er i gang

Foto av dresskledd mann med penn og papir

Pilotgjennomføring av Praktisk innføring til digital strategi (7,5 studiepoeng) er i gang med over 30 deltakere fra flere sentrale virksomheter i Innlandet.

Pilotgjennomføring av Praktisk innføring til digital strategi (7,5 studiepoeng) er i gang med over 30 deltakere fra flere sentrale virksomheter i Innlandet.

Studiet gir kompetanse i digitalisering og hvordan digital transformasjon kan effektivisere og øke konkurransekraft i egen virksomhet. Målgruppen er ledere, framtidige ledere og alle som har en rolle i en virksomhets digitale utvikling.

 Studiet gjennomføres på nett i kombinasjon med to 1 dags samlinger parallelt i Lillehammer og Kongsvinger.

Ved å innhente erfaringer fra deltakerne evalueres studiet med sikte på å gjøre studiet enda bedre. Det planlegges ny gjennomføring av Digitaliseringsskolen i 2021.

 Lillehammer Næringsforening, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og Sør-Østerdalen næringshage er samarbeidspartnere og har bidratt med innspill i utvikling av studiet. Prosjektet er finansiert av Kompetanse Norge.

Se informasjon om emnet Praktisk innføring til digital strategi www.inn.no/digskolen

Se informasjon om hele studiet www.digskolen.no

 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder ved Senter for livslang læring, Line Kristiansen

Faglig ansvarlig ved Handelshøgskolen, Sutharshan Nadarajah