Dette må du huske når du skal søke studier

Dette må du huske når du skal søke studier

15. april er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden din. 

Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg. Her får du tips til hva du bør gjøre i forbindelse med søknadsfristen 15. april.

For å finne informasjon om hvordan du kan søke på våre studier kan du gå til søknad og opptak. Du finner også informasjon om de enkelte studiene i studieomtalene på hjemmesiden vår. Søking til års- og bachelorstudier skjer gjennom Samordna Opptak. Søking til master- og videreutdanninger skjer via lokalt opptak.  

Søking via Samordna Opptak

Søkeprosessen starter hos Samordna Opptak om du skal søke deg til års- eller bachelorstudier. På deres nettsider kan du søke opptil ti studier. Studiene velger du i søkeportalen. Har kan du velge blant 1303 studier ved 29 utdanningsinstitusjoner med kun en søknad.

-Et godt tips er å fylle alle de ti studieønskene. Da øker sjansene for å få et tilbud. Hvert eneste år ser vi at noen søkere som har lagt inn bare et studieønske blir satt på venteliste på dette studiet, sier opptaksleder for Studie- og opptakskontoret, Elisabeth Nikolaisen.

Regn ut poengene dine

De fleste høyskole- og universitetsutdanningene krever generell studiekompetanse, men noen retninger krever også at du har en spesiell fagkombinasjon.

-Det er viktig at folk leser opptakskravet og gjerne regner ut poengene sine for å se om de har nok poeng til studier med poengkrav, sier Nikolaisen. Du kan regne ut poengsummen din her: https://utdanning.no/karakterkalkulator/#/ .

Rekkefølgen på studievalgene hos Samordna Opptak kan du endre fram til 1. juli. Du må også velge din utdanningsbakgrunn før du kontrollerer og sender inn søknaden. Sjekk at du får kvittering i «Meldinger» inne i søknaden din. Søknaden må være registrert og fullført før søknadsfristen 15. april. Her finner du viktige tidsfrister.

Last opp dokumentasjon

Når du har søkt på studier, er det viktig at du laster opp med nødvendig dokumentasjon. Det er dette som avgjør om du er kvalifisert for studiene du har søkt på. Kvitteringen inneholder en liste over hva du må laste opp og hva som eventuelt finnes elektronisk fra før.

-Hva som skal lastes opp og dokumenteres er noe mange lurer på i forbindelse med opptaket. Før du begynner å laste opp dokumentasjon bør du lese opptakskravet nøye. Dette kan du lese mer om på nettsiden våre om dokumentasjon.

Svar på søknaden

Når du både har søkt og lastet opp relevant dokumentasjon, blir søknaden din sendt til behandling.

Svar på søknaden får du innen 20. juli. Husk å svare på et tilbud inne svarfristen ellers så mister du plassen din. Lykke til med studievalget ditt!

Sist endret: .