Language: NOR | ENG

Dette jobber miljøpsykologene med

To kvinnelige studenter med diplom etter at de har fullført Master i miljøpsykologi.

Marin Kristine Henriksen og Ellinor Moe har begge fått relevante jobber etter at de fullførter Master i miljøpsykologi ved studiested Lillehammer. Foto : privat. 

Miljøpsykologi gir mange muligheter i arbeidslivet. Vi har intervjuet tre nyutdannede masterstudenter om deres erfaringer med overgangen til arbeidslivet.

Ellinor Moe leverte sin masteroppgave om alternative boformer for eldre med tittelen «Sosialt bærekraftige boliger for eldre - to kvalitative casestudier om eldre menneskers erfaringer med bofellesskap». Hun er allerede i jobb hos SINTEF i Oslo.

Får bruk for det jeg lærte ved HINN

- Arbeidsoppgavene består av å bidra med litteratursøk og rapportskriving innenfor flere pågående forskningsprosjekt om klima, miljø og arkitektur, forteller hun.

Moe kan fortelle at hun får bruk for mye av det hun lært ved HINN i sin nye jobb.

- Jeg bruker miljøpsykologisk forskning for å blant annet beskrive effekter av grønne tak, fordeler ved alternative boligløsninger, universell utforming av kontorlandskap og utforming av hjemmesider for klimatilpasning. Overgangen fra å være student til arbeidslivet har vært fin. Det er mange baller i luften, og flere prosjektmøter, kundemøter og oppgaver som skal gjennomføres hver dag.

Bilde av Ellinor Moe foran en glassvegg.

Ellinor Moe jobber nå for SINTEF i Oslo.

Skrev master om stress i arbeidslivet

Marin Kristine Henriksen leverte masteroppgave om stress i arbeidslivet og bruk av natur for restitusjon. Tittelen på oppgaven var «Recovery from Work-Related Stress: The Effect of Lunch Break Interventions During Winter». Masteroppgaven var del av et større forskningsprosjekt, og hun jobber videre med prosjektet i sommer som vitenskapelig assistent.

- Siden forskningsprosjektet jeg jobber med har vært en del av min masteroppgave har jeg vært med i hele fasen, fra utvikling av studiedesign til analyse av data. Akkurat nå har jeg ansvar for å organisere siste del av datainnsamling og har løpende kontakt med deltagere. Deretter skal jeg blant annet plotte dataen og muligens være medforfatter på en artikkel.

Portrettbilde av Marin Kristine Henriksen

Stress i arbeidslivet var tema for masteroppgaven til Marin Kristine Henriksen.

Siden prosjektet har vært tilknyttet masteroppgaven til Marin, har det for henne vært en flytende overgang fra hverdagen som student til arbeidslivet, der hun hver dag bruker sin teoretiske kompetanse innen forskningsmetode.

- Etter seks år som student er jeg veldig klar for å begynne neste fase. Samtidig er jeg fortsatt inne i den berømte boblen. Kanskje det henger sammen med at jeg arbeider med prosjektet som var knyttet til masteroppgaven min?

Fokuserte på bruken av selvbetjente kasser i matbutikk

Marte Helene Halvorsen skrev masteroppgave om bruken av selvbetjente kasser i matbutikker. Tittelen på oppgaven er «Kunders opplevelse og bruk av selvbetjente kasser i norsk dagligvare. – Et miljøpsykologisk perspektiv». Hun er allerede ute i jobb i Norsk Tipping.

Nå jobber jeg på kundeservice. Der går arbeidsoppgavene ut på å ta imot henvendelser fra kundene fra forskjellige kanaler og hjelpe dem etter beste evne. Videre ut i trainee-løpet skal jeg blant annet jobbe innenfor innovasjon og utvikling. Der vil fokuset være å lage nye og fremtidsrettede løsninger for Norsk Tipping.

Mastergraden i miljøpsykologi regner hun med å få stor nytte av i forbindelse med arbeidet rundt å forstå kundene og kartlegge deres behov.

- Trainee er en ordning hvor man får prøve seg rundt omkring i bedriften etter hva man har å bidra med. Man får muligheten til å legge mye personlig preg på det, og man får oppfølging av en mentor hele veien.

Profilbilde av Marte Helene Halvorsen.

Marte Helene Halvorsen er nå trainee i Norsk Tipping.

- Foreløpig har overgangen fra student til arbeidsliv gått veldig fint. Som trainee vil jeg ha muligheten til å prøve meg innenfor flere områder. Det gjør at jeg vil få muligheten til å utvikle meg, og samtidig få øvd på å tilpasse meg nye situasjoner og arbeidsmåter, avslutter Halvorsen.

Sist endret: .