Language: NOR | ENG

Det blir studentutveksling i Europa høsten 2021

Grønt veiskilt - uansett hvilken vei du svinge, er det mot læring eller learing som det står på engelsk.

Tredje trinn i gjenåpningsplanen åpner dermed for flere reiser over landegrensene, og er i tråd med HINNs mål om å sende studenter på utveksling til europeiske partnere.
Basert på denne nylige utviklingen har HINN bestemt at studentutveksling til Europa ikke vil bli kansellert høsten 2021.

Illustrasjonsfoto. Pixabay

Fra 5. juli vil Utenriksdepartementet avskaffe reiserådet for EØS / Schengen og Storbritannia, og landene på EUs tredjelandsliste som FHI anser som trygge.

Tredje trinn i gjenåpningsplanen åpner dermed for flere reiser over landegrensene, og er i tråd med HINNs mål om å sende studenter på utveksling til europeiske partnere.
Basert på denne nylige utviklingen har HINN bestemt at studentutveksling til Europa ikke vil bli kansellert høsten 2021.

Utreisende studenter

HINN studenter vil kunne reise på utveksling til Europeiske partnere høst 2021, men grunnet usikkerhet rundt koronasituasjonen må høgskolen stille noen krav og ta enkelte forbehold for gjennomføring av utveksling våren 2021.

  1. KD har definert utveksling som nødvendig reise og dermed åpnet for utveksling også til   «røde» land i Europa. Merk likevel at landet du skal på utveksling til må ha åpne grenser og mulighet for innreise.
  2. Institusjonen du har søkt deg til må ha et fagtilbud som kan godkjennes av HINN og tilby en tilnærmet normal undervisningssituasjon, der undervisning helt eller delvis tilbys på campus.
  3. Du må tegne en gyldig forsikring som gjelder for hele utvekslingsoppholdet. Forsikringen må dekke sykdom ved covid-19 og gjelde i «røde» land. Merk at de fleste forsikringer ikke dekker andre utlegg/tap som følge av covid-19 relaterte hendelser. Sett deg godt inn i unntakene og betingelsene som gjelder for den forsikringen du velger. 
  4. Sørg for å sette deg inn i tilbudene fra   ANSA (Foreningen for norske studenter i utlandet) før avreise, inkludert deres forsikringstilbud.
  5. HINN vil ikke kunne stille med økonomisk støtte ved tap eller merkostnader du får som følge av nye utbrudd, karantener, kanselleringer, avbrutt opphold eller lignende, som forsikringen din ikke dekker, men Erasmus+ programmet kan dekke noen kostnader for hjemreise.
  6. HINN vil ikke kunne garantere for din studieprogresjon ved et eventuelt studieavbrudd som følge av avlysning/nedstenging ved partnerinstitusjon i utlandet.
  7. Du er selv ansvarlig for alle økonomiske forpliktelser du inngår i forbindelse med planlegging og gjennomføring av utvekslingsoppholdet, for eksempel utgifter til språktesting, billetter, husleie, depositum og/eller skolepenger. HINN anbefaler å utsette utlegg i forbindelse med planlagt utveksling så langt det er mulig.
  8. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i, og følge, gjeldende smitteverntiltak og karantenebestemmelser i studielandet. Relevante lenker til lokale myndigheters nettsider med mer informasjon kan du blant annet finne via   UDs reiseinformasjon for ditt studieland. Vær oppmerksom på at bestemmelsene kan endre seg på kort varsel og at det er viktig at du holder deg oppdatert.
  9. Husk at du må påregne karantene ved ankomst i utlandet og/eller hjemkomst til Norge.

Alle studenter som har søkt om å reise på utveksling til Europa vår 2021 vil motta e-post med utfyllende informasjon blant annet om sikkerhet i utlandet og regjeringens råd om reiser og koronavirus. 

Innreisende studenter

Regjeringen har bestemt at studenter og elever fra utlandet får unntak fra innreiserestriksjonene fra 1. august. Det betyr at utenlandske studenter og elever med studieplass eller skoleplass ved en norsk utdanningsinstitusjon kan reise inn til Norge som planlagt.

De alminnelige reglene om innreisevisum og oppholdstillatelse i Norge gjelder fortsatt. Det betyr at studentene og elevene som får en studieplass eller skoleplass ved en norsk utdanningsinstitusjon må søke om oppholdstillatelse gjennom  Utlendingsdirektoratet på vanlig måte, før de kan reise inn til Norge. De  gjeldende innreisereglene som er innført som følge av pandemien, skal beskytte mot importsmitte og nye virusmutasjoner, og vil variere ut fra hvilket land man kommer til Norge fra.

Karantenehotell ved ankomst dekkes av HINN

HINN vil dekke kostnadene for karantenehotell for alle nye utvekslingsstudenter høsten 2021. Studentene vil motta informasjon per e-post med ytterligere detaljer og oppdatert informasjon om karanteneregler i god tid før ankomst.
HINN følger situasjonen nøye og vil informere alle søkere så snart det foreligger ny informasjon om innreisebestemmelser for internasjonale studenter.