Language: NOR | ENG

Det blir fadderuke ved Høgskolen i Innlandet

Det blir fadderuke ved Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet iverksetter nå flere tiltak som arrangementene under fadderuka må forholde seg til. Her rektor Kathrine Skretting. 

Fadderuka blir arrangert til planlagt tid fra onsdag 19. til 23. august, men flere tiltak iverksettes for å forhindre smittespredning.

- Høgskolen i Innlandet må ha som første prioritet å ivareta liv og helse, og samtidig skal faddertiden legge et godt grunnlag for at studentene blir kjent med hverandre og kommer godt i gang ved høgskolen. Derfor setter vi nå noen grenser som de planlagte arrangementene må forholde seg til, sier rektor Kathrine Skretting.

Arrangement uten alkohol

Det er flere tiltak som skal sørge for at hensynet til liv og helse blir tilstrekkelig ivaretatt i den spesielle situasjonen vi nå er oppe i. For det første så vil all aktivitet og arrangementer som arrangeres i regi av høgskolen og fadderuka være alkoholfrie og avsluttes senest klokken 24.00.

- Arrangementene blir alkoholfrie siden det er sannsynlig at personer som er påvirket av alkohol i mindre grad vil være i stand til å overholde smitteverntiltakene våre, sier Skretting.

Grupper på inntil 20 personer

Under fadderuka vil det ved våre studiesteder være faste grupper på inntil 20 personer. Disse gruppene blir opprettet i forbindelse med studiestart 17. august, og videreført under fadderuka. Dette for å gjøre potensiell smittesporing enklere. På tvers av grupper er det viktig at man opprettholder avstandsregelen på én meter. 

- Dette er grensene vi nå setter for at fadderaktivitetene skal kunne opprettholdes. Kan ikke arrangementene tilpasses disse grensene, risikerer de å bli avlyst, sier Skretting.

Studiestarts-koordinatorene og fadderlederne på våre ulike studiesteder skal nå vurdere hvilke arrangement som kan gjennomføres, og hvilke som eventuelt blir avlyst.

Har justert arrangementene

Fadderleder på studiested Elverum, Elisabeth Strand, sier de allerede har gjort flere grep slik at fadderuka kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte.

- Helt konkret har vi valgt å flytte de aller fleste arrangementene ut. Ved å fordele gitte områder til hver faddergruppe har vi i større grad mulighet til å overholde smitteverntiltakene. Vi kommer til å føre deltagerlister og påmelding på alle arrangement slik at eventuell smittesporing blir enklere.

- En av tre studenter sliter med ensomhet, og mørketallene er trolig store etter nedstengningen som følge av covid-19 i vår. Derfor er det viktig å gjennomføre fadderuka. Her på Lillehammer skal studentene bli møtt av vennlige fjes slik at de får skapt seg nettverk, selv om det blir i små grupper, sier fadderleder ved studiested Lillehammer, Fatema Al-Musawi.

På studiested Rena vil de også gjennomføre flere arrangement utendørs. Fadderlederen der er klar på at fadderne har en viktig rolle slik situasjonen har blitt, og at det er viktig at fadderuka blir arrangert i en eller annen form.

- Fadderuka er en viktig byggesten i de nye studentenes sosiale grunnlag der de få muligheten til å bli kjent med hverandre utenfor forelesningssalen. De får bli kjent med fadderne, som for enkelte vil være en støtte videre i studietiden, sier vår fadderleder på Rena.

Smittevern ved private arrangement

Når det gjelder arrangement tilknyttet fadderuka i privat regi forventer HINN at alle våre studenter følger smittevernreglene. Det betyr at studentene forholder seg til sin faste gruppe om de arrangerer fest i privat regi, at studenter ikke deltar på private arrangement med flere enn 20 deltagere og at studentene ikke deltar på private arrangement der faste grupper blandes.

- Fadderuka er viktig for studentene våre, men samtidig må vi overholde høgskolens smitteverntiltak og ta innover oss alvoret forbundet med covid-19 som privatpersoner. Vi har ansvarlige unge voksne studenter som vi tror er i stand til å se sitt samfunnsansvar på lik linje med alle andre i samfunnet, sier Skretting.

Fokus på smittevern i fadder-opplæringen

Samtlige faddere ved våre studiesteder skal gjennomføre fadderopplæring i regi av fadderlederne. I tillegg til blant annet informasjon om retningslinjer og program får fadderne en innføring i faddervettregler. Det blir også informert om smitteveilederen ved HINN.

- Vi som faddere er her for de nye studentene, og skal sørge for at de har det bra. Uansett tid på døgnet kan studentene komme i kontakt med oss om de lurer på noe. De skal ikke være nervøse for å delta på fadderuka, da vi har tilrettelagt så godt det lar seg gjøre for å sikre en trygg og smittefri studiestart, sier Al-Musawi.