Language: NOR | ENG

Delvis åpning av universiteter og høgskoler fra 27. april

Bilde av fullt auditorium

Det vil gå lang tid før universiteter og høgskoler kan fylle auditorier og klasserom for normal undervisning. 

Men hovedregelen vil fortsatt være at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på campus, og at så mange som mulig skal jobbe eller studere hjemme også etter 27. april.

Oppdatert: De studentene som defineres å måtte få tilgang til studiesteder og utstyr, innenfor gjeldende smitteverntiltak,  vil få beskjed om det fra studieprogramansvarlig på de respektive utdanningene. 

I etterkant av regjeringens pressekonferanse 7. april, der det ble lansert en gradvis oppmykning i noen av tiltakene som gjelder utdanningssektoren, har Kunnskapsdepartementet sendt ut et brev til rektorer i UH-sektoren om hvordan beslutningene som berører oss skal forstås. 

Hovedregelen er fortsatt at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på campus, og at så mange som mulig skal jobbe eller studere hjemme også etter 27. april.  

Det er besluttet at utdanningsinstitusjonene kan åpne for fysisk aktivitet fra og med mandag 27. april 2020, forutsatt at virksomheten kan utføres i tråd med de smittefaglige anbefalinger fra helsemyndighetene som gjelder i arbeidslivet. Det betyr blant annet å holde fysisk avstand på minst to meter, ikke flere enn 5 personer samlet og mulighet til å vaske hender grundig og ofte.  https://helsenorge.no/koronavirus

Det betyr at det ikke kommer til å bli åpnet for ordinær undervisning i klasserom og auditorier resten av dette semesteret. 

Det åpnes for at en liten gruppe studenter og ansatte kan få tilgang til campus dersom det er avgjørende for at de skal få fullført utdanningen eller forskningen sin denne våren. Slik tilgang skal også veies mot smittevernhensyn. 

 Les hele brevet fra Kunnskapsdepartementet her:

Med dette lille glimtet av håp om lysere tider ønsker vi alle våre studenter en riktig god påske!