Language: NOR | ENG

CRE8 Europe - et digitalt eksperiment

Sort videomøtevegg med unnskyldninger for ikke å delta med bilde.

"The black wall of death" - en av utfordringene ved digital undervisning.
Figur: Jan Rudi Johansen

17 studenter sitter rundt omkring i Europa med hver sin pc. De er inndelt i grupper, og skal konkurrere i innovasjon og kreativitet.  I løpet av tre timer skal de løse en case de har fått presentert av oppdragsgiver, før de tilslutt får fem minutter til å selge inn sin løsning for en jury, som så velger sin favoritt og kårer en vinner. På sidelinjen sitter 15 ansatte fra Norge, Sverige, Romania og Spania som følger spent med. Den fjerde og siste samlingen i prosjektet CRE8 Europe ble ikke helt som vi hadde sett for oss, men er likevel et godt bevis på at det går an å være "sterkere sammen alene".

HINN har siden høsten 2018 deltatt i et strategisk partnerskapsprosjekt gjennom Erasmus +, sammen med Karlstad Universitet, Universitat Jaume I de Castellon og Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu. I løpet av prosjektperioden har en fast gruppe studenter; fem fra hver institusjon, besøkt hverandre i fem dager. Prosjektet er tidligere omtalt her:
https://www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/aarsarkiv-eldre-nyheter/nyheter-2019/cre8-r-europe

I mai 2020 skulle egentlig den fjerde og siste samlingen arrangeres ved HINN, men av åpenbare årsaker kunne ikke dette gjennomføres. Derfor ble det i stedet en heldags, digital utgave på Zoom nå i slutten av september. For å varme opp, møttes hele CRE8 Europe familien til digital middag og skravling kvelden i forveien. Sist gang gjengen møttes, var begynnelsen av mars i Spania, og mye hadde skjedd i alle land siden da.

Dagen etter var det alvor, og klokken 09.00 var alle igjen pålogget. Oppdragsgiver denne gangen var høgskolens egen seksjon for UH-pedagogikk representert ved Arna Björg Arnadottir og Jan Rudi Johansen. Og problemstillingen studentene fikk bryne seg på handlet, passende nok, om utfordringer knyttet til digital undervisning. Jan Rudi skildret det han omtaler som "The black wall of death", og utfordret gruppene til å komme med forslag på hvordan få studenter til å skru på kameraene sine og dermed øke interaksjonen med foreleser og medstudenter. Forslagene var mange og kreative, alt fra Tik Tok utfordringer, quiz med håndsopprekning, egne datapakker for de med dårlig nettforbindelse og dagens "outfit".

Det var i hvert fall ingen "black wall of death" å spore på Zoom denne dagen. Diskusjonene gikk livlig og kreativiteten blomstret. Brukerstøtte ved Erik Lysbakken sørget for teknisk support gjennom hele dagen, og med unntak av noe ustabil nettforbindelse hos enkelte av deltagerne, gikk hele arrangementet smertefritt.  Noen stive nakker og tørre øyne etter en hel dag pålogget, men alt i alt var deltagere og arrangører godt fornøyd med gjennomføringen. Det vil i ettertid bli utarbeidet programmateriale som detaljert gjengir fremgangsmåten og erfaringer, til bruk for gjennomføring av lignende arrangementer i fremtiden.