Language: NOR | ENG

Campusbasert undervisning gjenopptas

Foto av inngangsparti studiested Hamar.

Planlagt fysisk campusundervisning på studiestedene Blæstad og Hamar tas opp igjen fra mandag 7. september.

Planlagt fysisk campusundervisning på studiestedene Blæstad og Hamar tas opp igjen fra mandag 7. september.

Den midlertidige stansen av undervisning er avsluttet, etter at Hamar kommune opphevet alle lokale særtiltak som ble innført mandag 31. august som følge av et lokalt koronavirusutbrudd i området.

HINN oppfordrer både ansatte og studenter til å holde seg oppdatert om gjeldende smitteverntiltak og retningslinjer. Husk god hygiene og å holde avstand. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på studiestedene, men teste seg for koronavirus/Covid-19.