Language: NOR | ENG

Utveksling til land utenfor Europa er avlyst

Illustrasjonsbilde

Koronaviruset kan påvirke søknadsprosessen for utveksling i tiden som kommer. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Utbredelsen av koronaviruset internasjonalt medfører stor usikkerhet for reisende, og Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet opprettholdes på ubestemt tid.

HINN avlyser utvekslingen til land utenfor Europa på grunn av det ansvaret høgskolen har for egne studenter på utveksling, og fordi HINN setter studentenes helse først. Det er per dags dato ikke mulig å få behandlet visumsøknad til mange land utenfor Europa. Flere av våre partnerinstitusjoner i disse landene har også valgt å kansellere all utveksling til høsten. I tillegg innebærer utveksling til andre kontinenter ofte store økonomiske utgifter (reisekostnader, skolepenger, m.m.). Utveksling til land utenfor Europa høsten 2020 avlyses dermed for å sikre forutsigbarhet og trygghet for våre studenter, som tidligere annonsert:  Nye frister for studentutveksling høsten 2020.

Av praktiske årsaker vil det dessverre ikke være mulig å endre destinasjon på innsendte søknader. Dette gjelder også omprioritering til 2. eller 3.-valg i din søknad om utveksling.

Når det gjelder utveksling våren 2021, så vil HINN ta en avgjørelse i løpet av høsten 2020. Inntil videre bør studenter ikke inngå økonomiske forpliktelser i forbindelse med utveksling.

Internasjonal koordinator på ditt studiested vil informere HINNs partneruniversiteter om avlysningen. Det er derfor ikke nødvendig at du som student tar kontakt med dem.

For utveksling til land innen Europa

  • HINN vil ta en beslutning innen 31. mai 2020.
  • Vi presiserer at utveksling til Europa høsten 2020 kan komme til å bli avlyst. Det er derfor viktig at du lager en plan for hvilke emner du skal følge ved HINN i tilfelle utveksling til Europa ikke lar seg gjennomføre til høsten. Ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram dersom du har spørsmål om emner ved HINN. Vi anbefaler å utsette alle utgifter i forbindelse med det planlagte oppholdet såfremt det er mulig.

Hva med kostnader/utlegg i forbindelse med planlagt utvekslingsopphold innen Europa?

  • Dersom det er mulig anbefaler vi at du utsetter utlegg i forbindelse med ditt planlagte opphold.  
  • Prøv å sikre deg ved at du kjøper fleksible flybilletter, avbestillingsforsikring etc.  

Sjekk mulighetene for å få refundert eventuelle utlegg

Vil du hjelpe oss å bli bedre?