Language: NOR | ENG

Henting av eiendeler

Campus Hamar A-bygget

Det blir nå mulig for studenter som har eiendeler i bokskap på de forskjellige studiestedene å hente ut disse i en begrenset periode.

Vi har nå fått på plass en løsning for at studenter kan hente ut det de har av eiendeler i sine bokskap på studiestedene. 

NB: Det blir ikke adgang til bokhandel eller bibliotek. Dette er kun for studenter som har eiendeler i skap som de må hente. 

Det blir åpent følgende tidspunkter på alle campusene:

  • Lørdag 14. mars fra kl 9 til 13.00
  • Søndag 15. mars fra kl 9 til 13.00
  • Mandag 16. mars fra kl 8 til 14.00
  • Tirsdag 17. mars fra kl 8 til 14.00

Nedenfor er en oversikt over hvor studentene henvender seg på de ulike studiestedene:

Lillehammer: Hovedinngang plan 4

Hamar: Hovedinngang B-bygget

Elverum: Hovedinngang

Rena: Hovedinngang

Evenstad: Inngang kantine/bibliotek

Dette vil bli organisert på en slik måte at faren for smittespredning reduseres mest mulig og at vi har oversikt over at de som slipper inn også forlater bygget.