Language: NOR | ENG

Avlyser praksis for helse- og sosialstudenter

Illustrasjonsbilde

Studenter innen helse- og sosialfag må forvente å bli mobilisert til å tjenestegjøre. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

HINN har besluttet at praksis for studenter på Fakultet for helse- og sosialvitenskap avlyses fra senest mandag 16.3 kl 08:00 og inntil videre.

Bakgrunnen for HINNs avgjørelse er å støtte opp om den nasjonale dugnaden for å begrense smitte.

Vi er kjent med at helsetjenesten kan ha behov for å mobilisere studentene for å avhjelpe situasjonen.

Følgende informasjon gis til studentene:

Det er forventet at helsetjenesten kommer til å ha behov for flere ressurser i tiden som kommer. Alle studenter innen helse- og sosialfag må forvente å bli mobilisert til å tjenestegjøre. De regionale helseforetakene og kommunehelsetjenesten er ansvarlig for eventuell mobilisering av studenter. HINN ber studentene om å stille seg disponible.

Studenter skal fortsatt møte på jobb dersom de har et ansettelsesforhold på sykehus, kommunehelsetjenesten eller andre institusjoner, selv om all praksis avsluttes. Studenter skal forholde seg til arbeidsgiver for videre avklaring.

Studentene vil ikke forsinkes i studieløpet som følge situasjonen uansett hvor langt eller kort de har kommet i praksis. HINN må ta forbehold om at det kan komme nasjonale føringer for hvordan dette skal håndteres videre. Vi følger situasjonen nøye og det vil komme oppdateringer. Vi ber studentene om å følge med på Canvas for videre informasjon knyttet til studiet.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?